Z DNIA NA DZIEŃ, Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Nagroda Poetycka im. Ewy Tomaszewskiej

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: wtorek, 31 marzec 2020

Nagroda Poetycka im. Ewy Tomaszewskiej została powołana do życia przez Polskie Stowarzyszenie Haiku. 

Nagroda za najlepsze haiku opublikowane po raz pierwszy pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2019 roku w kraju lub za granicą przez żyjącego autora polskiej narodowości przyznawana jest w dwóch kategoriach:
• kategoria I – haiku opublikowane w języku polskim,
• kategoria II – haiku opublikowane w języku angielskim.

Do Nagrody można zgłosić 1-3 haiku w języku polskim i/lub 1-3 haiku w języku angielskim, zarówno własnego autorstwa, jak i innych autorów polskiej narodowości.

Można zgłaszać haiku:
a) opublikowane drukiem lub w formie elektronicznej,
b) opublikowane na stronach magazynów internetowych, z wyłączeniem publikacji na blogach i w mediach społecznościowych,
c) nagrodzone lub wyróżnione w konkursach krajowych i zagranicznych.

Czytaj więcej: Nagroda Poetycka im. Ewy Tomaszewskiej

„Fragtale” - antologia

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: poniedziałek, 30 marzec 2020

Leszek Żuliński

ANTOLOGIA ŚRODOWISKA LITERACKIEGO

 Tym razem nie będzie to recenzja żadnego tomiku poetyckiego, bowiem ta książka to aż nazbyt obfity kosz wierszy i prozy. Opracował to wszystko Adrian Szary, który we wstępie zaznacza: „Fragtale” to dwunasta antologia, będąca pokłosiem warsztatów literackich, prowadzonych przeze mnie w Stowarzyszeniu Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu od 2008 roku.
 Oto przykład jak można skonsolidować środowisko, które okazuje się „wspólnotą literacką”. Na dodatek Szary zaprosił też garść autorów z całej Polski, a więc utworzyła się w ten sposób „konsolidacja poetycka”.
 We wstępie wyjaśnia on, czym są owe „fragtale”: To obiekty samopodobne. My, jako autorzy tej książki, mimo że różnimy się płcią, wiekiem i poetyką, też jesteśmy przecież dla siebie podobni, gdy chodzi o pasję do pisania i literatury. Wyrwani z naszych grup poetyckich i warsztatowych też przecież tworzymy spójną, artystyczną całość.

Czytaj więcej: „Fragtale” - antologia

Samoloty

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: niedziela, 29 marzec 2020

Marek Stokowski

Zbyszek żyje w świecie samolotów. To nie tak, że kwateruje na lotnisku, rozkładając koc pod kadłubami i skrzydłami śpiących maszyn. Nie, on mieszka w starym lesie, lecz nad lasem jest korytarz dla powietrznych statków żeglujących nad sosnami i muchomorami. 
     Ktoś powie:
     – No, właśnie. Co w tym jest takiego niezwykłego? Zbyszek ma nad głową samoloty, tak jak wszyscy inni ludzie.
     Odpowiemy:
     – Niezupełnie. Niezupełnie tak jak inni.
     – A dlaczego?
     – A dlatego, że on zachowuje stałą łączność z lecącymi maszynami.
     To jest łączność nad-elektroniczna, oparta wyłącznie na falach mózgowych. Jest możliwa, bowiem Zbyszek ma wrażliwość ponad-radarową, no a przede wszystkim ma zamiłowanie. To ono otwiera mu eter i dostęp do statków powietrznych na niebie.
      Samoloty już go rozpoznają. One wiedzą, gdzie on mieszka, i wiedzą, że czuwa, pamięta o każdym, rozpoznaje typy maszyn, różne linie, destynacje. Rozpoznaje statki po odblasku słonecznego światła na poszyciu i po białej smudze za ogonem, ale przede wszystkim po akcencie i sposobie, w jaki się wypowiadają, bowiem on – powiedzmy to otwarcie – dogaduje się z samolotami.
     Zdarza się, że one krążą nad polaną, gdzie siaduje co dzień Zbyszek, żeby dłużej z nim pogwarzyć. I wtedy piloci zwyczajnie głupieją, bo nie wiedzą, co się dzieje, czy przestały działać stery, czy wysiadły komputery, czy nastąpił koniec świata.

Czytaj więcej: Samoloty

„Niteczka” Macieja Bieszczada

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: sobota, 28 marzec 2020

Anna Łozowska-Patynowska

PO NITECZCE DO NITKI

W przekonaniu Macieja Bieszczada świat jest zaplanowaną rzeczywistością o zawiłej kompozycji, „odwiecznej strukturze górującej nad wszystkim”, która spycha człowieka „na drugi plan” istnienia, redukując jego rolę w świecie do absolutnego minimum (Osnowa). W tomie wierszy Niteczka, nawiązującym do kruchego losu ludzkiego, zniszczalności cielesnej i słabości duchowej istoty ludzkiej, poeta pisze także o nieuchronności przed fatum, akcentując tym samym ziszczalność prorokowanego przez Mojrę stanu. Wspomina także o tym, jak ogromny udział w tym wszystkim ma zarówno ludzka nieświadomość, jak i jej aspekt słowny. Słowo poetyckie decyduje o człowieku, wskazując mu drogę potencjalnego istnienia: „A Dominik chory na białaczkę/ (wtedy o tym nie wiedział) napisał-/ życie jest jak strużka krwi” (Porównania).

Liryczna przepowiednia, będąca samospełniającym się prywatnym dramatem człowieka, wystawionego na próbę doznania i przeżycia „cichego Holocaustu”, odsłania nie tylko grozę istnienia, ale także egzemplifikuje jego piękno. Za cieknącą „strużką krwi” stają „tysiące ofiar”, którym można by było pomóc. Jednak system wyklucza „oczekujących” na ozdrowienie, zmieniając ich świadomość walki na odczucie egzystencjalnego odrętwienia, wewnętrznego wyciszenia. Zabicie zmysłu walki to, według Bieszczada, najgorsze znamię XXI wieku. Z kolei sami „oprawcy nie zostaną osądzeni” (Bezprawie). Jedyną metodą prowadzenia batalii z przytłaczającą rzeczywistością pozostaje akt słowny, tkliwy i wierny rycerzowi sumienia giermek wzruszenia,  opisujący i stwarzający alternatywne światy, jako jedyny potrafiący wprowadzać zmiany w rzeczywistości.

Czytaj więcej: „Niteczka” Macieja Bieszczada

Międzynarodowe Biennale Miniatury

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: czwartek, 26 marzec 2020

Organizatorem Międzynarodowego Biennale Miniatury jest Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” w Częstochowie.

W konkursie mogą uczestniczyć profesjonalni artyści oraz studenci uczelni artystycznych, którzy uzyskali licencjat.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu trzy prace wykonane w takich technikach jak malarstwo, grafika, rysunek, fotografia monochromatyczna.
Maksymalne wymiary pracy to 10 x 10 cm. Wskazane jest użycie passe-partout. W przypadku obramowania passe-partout, maksymalny wymiar zewnętrzny to 20 x 20 cm.
Wpisowe wynosi 80 zł.
Prace należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Jury zakwalifikuje prace na wystawę oraz przyzna trzy nagrody regulaminowe. Przewidziane są również wyróżnienia honorowe.

Czytaj więcej: Międzynarodowe Biennale Miniatury