Z DNIA NA DZIEŃ, Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

„Pomerania” marcowa

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: niedziela, 21 marzec 2021

Pojawił się trzeci tegoroczny numer kaszubskiego miesięcznika społeczno-kulturalnego „Pomerania” (nr 3 [551] 2021). Wewnątrz wydania znajdziemy osobno paginowaną ośmiostronicową wszywkę dodatku edukacyjnego „Najô Ùczba”. Do marcowego numeru, liczącego 76 stron, dołączono kwartalny bezpłatny literacki dodatek kaszubskojęzyczny ”Stegna” 1/2021 [59]. A bieżący numer pisma otwiera materiał redaktora naczelnego - Sławomira Lewandowskiego – o wyróżnieniach redakcji „Pomeranii”: Skrach Ormuzdowych za rok 2020.
Dalej między innymi:

Sławina Kosmulska: „2020 - rok Lecha Bądkowskiego. Podsumowanie”;

Daniel Kalinowski: „O Leonie Heykem przypomnienie. Cz.3: Heyke kaszubolog”;

Piotr Schmandt: „> Rocznik Statystyczny Gdyni 1933-1934<  - źródło wiedzy i i określonym miejscu i czasie” Część 2. (’95 lat Gdyni’);

Andrzej Janusz: ”Nauczycielki i księgarz” (‘Sylwetki’);

Sławomir Lewandowski: „Stoczniowe podsumowanie roku 2020. Część III” (‘Bliżej morza’);

Czytaj więcej: „Pomerania” marcowa

Kołobrzeg u Mickiewicza*

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 19 marzec 2021

Jacek Klimżyński

W 30 lat po napisaniu, a 13 po śmierci Adama Mickiewicza ukazuje się w Paryżu w roku 1868 dziełko „Pierwsze wieki historii Polski”. Pierwodruk oparty był na jednym z odpisów, lecz nie tym, na którym poeta własnoręcznie nanosił poprawki. Rzecz ukazała się staraniem Leonarda Rettela (1811-1885) uznanego w kręgach emigracji popowstaniowej publicysty, towiańczyka, którego wizerunek widnieje na zbiorowym portrecie belwederczyków, a więc ścisłego grona podchorążych atakujących siedzibę wielkiego księcia Konstantego w pamiętny listopadowy wieczór 1830 r. Dodać wypada również, że kawalera srebrnego krzyża Virtuti Militari.
Wydawca opatrzył publikację obszerną przedmową, której rzeczowość niepodobna zakwestionować ze względu na bliskie kontakty intelektualne z Mickiewiczem. Zresztą uczestniczył wcześniej w wydaniu pierwszego tomu prelekcji paryskich, a po śmierci poety otaczał troską jego spuściznę.

Rękopis i odpisy dziełka przechodziły różne koleje, zgodnie z łacińską maksymą habent sua fata libelli – książki mają swój los. Na tyle jednak szczęśliwie, że to właśnie synowi poety, Władysławowi Mickiewiczowi, dane było pozyskać rękopis, którego tekst natychmiast włączył do opublikowanego w 1880 r. IV tomu Dzieł ojca. Z lekkim zaniepokojeniem trzeba tutaj dodać, że fatum bezzwłocznie zatarło ślady rękopisu na wiele dziesięcioleci, by niespodziewanie objawić go w 1976 r. w dziale rękopisów Biblioteki Miejskiej w Bolonii w postaci 38 kart zapisanych dwustronnie, bez tytułu autorskiego, ale z napisem na dziewiętnastowiecznej oprawie skórkowej: Manuskrypt Historii Polskiej Adama Mickiewicza.
A więc Mickiewicz historiografem. Jeszcze jedna kreacja wieszcza, jak inne pełna tajemnic i niedomówień.

Czytaj więcej: Kołobrzeg u Mickiewicza*

„Incipt” Waldemara Jochera

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: czwartek, 18 marzec 2021

Bartosz Suwiński

 

SIĘGAM WARGĄ PO WIDMO. NA PROGU U WALDEMARA JOCHERA

1.

Incipit*  składa się z trzydziestu wierszy. To trzecia książka Waldemara Jochera (laureata Nagrody im. Iłłakowiczówny za najlepszy debiut 2009 roku –  tom Reszta tamtego ciała), który mówi o niej: „zbiór nowych znaków końcowych”. Trzecie otwarcie. Kolejna próba deszyfrowania znaczeń. W przypadku poezji autora Przetrwalnika, każda krytyczna próba artykulacji tego, co pojawia się w głowie czytającego, w trakcie lektury, już na wstępie skazana jest na porażkę. Tym bardziej, chce się ten poetycki świat zrozumieć, nazwać, rozpoznać. W zetknięciu z tymi tekstami, pozostają nam same wątpliwości. Tu nie domyka się wieka interpretacji. Może siła poezji Jochera na tym właśnie polega, że człowiek w końcu musi znaleźć w sobie taką możliwość siebie, która jak otwarta przestrzeń, pozwoli tym wierszom zabrzmieć, aż po samo, krańcowe echo? Nie jest tak, że ciągłe sabotowanie spodziewanego się sensu, podkopuje naszą wiarę w możliwość jakiegokolwiek dialogu, a to paradoksalnie, uspokaja? Jestem sam ze sobą i trzeba mi nieść ten ciężar. Czy to jest krzyż, o którym pisze Jocher, uciekając tym razem w źródlane konteksty? Żeby znaleźć człowieka, może trzeba wypatrywać u początku?

można wypowiedzieć wszystko, by się zrodzić w mowie –
by odgrodzić przyszłość: jej już bez nas nie ma; nie ma nas
w tych zdaniach. plątam siebie w wargach na czas pępkowania.

Czytaj więcej: „Incipt” Waldemara Jochera

„Wieczór / Vespera. Poezja. Antologia >Toposu”

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: wtorek, 16 marzec 2021

Leszek Żuliński

 

ANTOLOGIA POETÓW „TOPOSU”
 
Tę opasłą książkę zawdzięczamy Krzysztofowi Kuczkowskiemu, redaktorowi naczelnemu dwumiesięcznika literackiego „Topos”, który rzecz sumiennie zredagował, opatrując stosownym wstępem. Oto początkowy fragment:
Prezentację poezji Metaf (czy Metafu?) otwierają wiersze nestorów polskiej poezji i nieżyjących, kolejno: Kazimierza Hoffmana, Zbigniewa Jankowskiego, Teresy Ferenc, Leszka Aleksandra Moczulskiego i Feliksa Netza, a wiec roczników dwudziestych (Hoffman) i trzydziestych ubiegłego roku…
Nie przytaczam uwag dalszych tegoż wstępu, bo wpis byłby zbyt długi…
Ta książka to jest kawał wielkiej roboty. Zawiera ona poezję wybraną, bowiem nie dałoby się całości ogarnąć. Zaczyna się od Kazimierza Hoffmana, który zmarł w roku 2009, a zamyka Adrian Sinkowski, urodzony w roku 1984.
Napotkamy tu lawinę poetek i poetów, a każdy prezentuje ponad 10 wierszy. Toteż – uwaga! – księga liczy blisko 400 stron.

Czytaj więcej: „Wieczór / Vespera. Poezja. Antologia >Toposu”

Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej „Książkowy debiut poetycki”

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: poniedziałek, 15 marzec 2021

Organizatorem konkursu jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

W konkursie mogą wziąć udział autorzy, którzy nie wydali wcześniej samodzielnej książki poetyckiej.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu niepublikowanych w formie książkowej wierszy stanowiących artystyczną całość i opatrzonych tytułem oraz hasłem/godłem.

Tematyka prac jest dowolna. Organizatorzy nie określają liczby utworów w zestawie.

Prace konkursowe należy przesłać w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej (szczegóły w regulaminie).

Nagrodą jest wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku wierszy, spotkanie autorskie oraz promocja tomiku podczas NOCY POEZJI 2021.

Termin nadsyłania prac upływa 30 kwietnia 2021 r. (data stempla pocztowego).

Czytaj więcej: Konkurs Poetycki im. Anny Świrszczyńskiej „Książkowy debiut poetycki”