Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera M. Rilkego

Kategoria: z dnia na dzień Utworzono: czwartek, 10 marzec 2011 Opublikowano: czwartek, 10 marzec 2011 Drukuj E-mail

Dwumiesięcznik literacki „Topos”, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu oraz patronujący imprezie Prezydent Sopotu ogłaszają VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rainera Marii Rilkego na zestaw pięciu wierszy w trzech egzemplarzach. Nadesłane wiersze nie mogą być publikowane i nagradzane w innych konkursach.Jury w składzie: Wojciech Kass, Wacław Tkaczuk – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski przyzna:
POETYCKĄ NAGRODĘ RAINERA MARII RILKEGO

oraz nie mniej niż dwie nagrody drugiego stopnia. Laureaci otrzymują nagrody pieniężne (główna – 4.000 zł) ufundowane przez organizatorów i fundatorów (warunek – udział w gali festiwalowej, w przeciwnym razie nagroda pozostaje wyróżnieniem honorowym a gratyfikacja pieniężna powiększy sumę nagród w kolejnym Konkursie).
Konkurs ma charakter otwarty, bez ograniczeń wiekowych i wymagań tematycznych.
Utwory należy opatrzyć godłem (słownym), a w zaklejonej kopercie, sygnowanej tym samym godłem, przesłać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail.
Honorowane będą tylko prace na papierze formatu A4, nadesłane w formie wydruku komputerowego bądź maszynopisu.
Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych utworów.
Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w prasie i internecie.
Przesłanie prac konkursowych oznacza zgodę autora na nieodpłatne wykorzystanie tekstów w prasie literackiej („Topos”) oraz na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników do potrzeb konkursowych.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w październiku 2011 r. podczas Festiwalu Poezji w Sopocie.
Termin nadsyłania prac: poniedziałek, 15 sierpnia 2011 r.
Adres: Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, ul. Czyżewskiego 12, 81-706 Sopot z dopiskiem na kopercie „Konkurs im. R. M. Rilkego”.
Dodatkowe informacje: 
www.topos.com.pl