Lutowy numer „Pomeranii”

Kategoria: z dnia na dzień Utworzono: niedziela, 20 luty 2011 Opublikowano: niedziela, 20 luty 2011 Drukuj E-mailUkazał się nowy numer "Pomeranii" - 2 (440) 2011. Z literackich rzeczy znajdziemy w nim m. in. wiersze o zimie (w jęzku kaszubskim), opowiadanie w gwarze kociewskiej Marii Block, jedną z legend autorstwa Danuty Krystyny Sikorskiej - pochodzącą ze świeżo wydanej książki O chojnickich gawronach i inne legendy. Opublikowano także dwa krótkie utwory Alojzego Nagla (też po kaszubsku) z publikacji Kaszubskie bajki bajeczki (2011). Ciekawie wygląda również otwarty ranking (ogłoszony w n-rze 11/2009) na 10 najlepszych książek o Pomorzu i morzu.

Z podobnymi rankingami zawsze jest problem. Bo z jednej strony nie do końca precyzowane bywają kryteria doboru, a z drugiej - ciąży na budowie rankingów "grzech" subiektywności opinii. Tak czy siak ważne jest, że o książkach się mówi.
Z literackich książek (lub ciążących ku literaturze, a też z nią związanych) przedstawiający swoje propozycje do pierwszej dziesiątki rekomendowali m. in. następujących autorów i tytuły: Stefana Żeromskiego Wiatr od morza (1922), Kornela Makuszyńskiego Wielka brama (1957), Karola Olgierda Borchardta Znaczy kapitan (1960), Melchiora Wańkowicza Walczący Gryf (1963), Zofii Kossak i Zygmunta Szatkowskiego Troja północy (1964), Iwony Marii Pieńkawy Otago, Otago, na zdrowie! (1975), Lecha Bądkowskiego Odwrócona kotwica (1976), Franciszka Fenikowskiego Zakochani w Rozewiu (1977) oraz Pawła Zbierskiego Na własny rachunek. Rzecz o Lechu Bądkowskim (2004).
Zdecydowanie więcej w poroponowanym rankingu znalazło się publikacji nieliterackich - głównie dotyczących przeszłości tych ziem i bliskiego nam morza - jak na przykład monumentalne dzieło Gerarda Labudy Historia Pomorza (pierwszy tom 1972 i pozostałe trzy), Jerzego Pertka Wielkie dni małej floty (1946), pięciotomówka Historia Gdańska (1978-1998) pod redakcją Edmunda Cieślaka, Edwarda Rymara Rodowód książąt pomorskich (2005) i wiele innych. Lista "nominowanych" do dziesiątki najlepszych książek Pomorza jest długa i obejmująca także słowniki biograficzne, wspomnienia, wydawnictwa wąskospecjalistyczne - choćby z zakresu budownictwa okrętowego czy żeglarstwa (np. Dzieje żeglarstwa polskiego Włodzimierza Głowackiego: tom 1 - 1989, tom 2 - 1998).

Poza tym warto przeczytać obszerną rozmowę Andrzeja Buslera z prof. Andrzejem Gąsiorowskim, który wespół z Krzysztofem Steyerem opublikował cenną monografię Tajna Organizacja Wojskowa Gryf Pomorski (2010).
A oto, co jeszcze m. in. w lutowym numerze "Pomeranii".

 WYDARZENIA
Verba Sacra w Wejherowie. Triumf radości. Edmund Szczesiak
 Z KOCIEWIA
W nowy rok z nową nadzieją. Maria Pająkowska-Kensik
 PRZEDSZKOLA Z KASZUBSKIM
Nauka od małego. Magdalena Kurek
Nôùka za małégò. Magdaléna Kùrk. Dolmaczënk Jiwóna Makùrôt
 ZE SZKÓCCZICH PËRDËGÓNÓW
Pòbòżné żëczbë? Grégór J. Schramke
 HISTORIA
Parafie w Budowie i Dobieszewie. Stanisław Jank.
Parafie w Bùdowie i Dobieszewie. Stanisłôw Jank. Dolmaczënk Bòżena Ùgòwskô
 WSPOMNIENIA
Ucieczka z obozu (1). Ruszam o pierwszej w nocy. Bernard Hinz
Ùceczka z lôgru (1). Rëszóm ò pierszi w nocë. Bernard Hinz. Dolmaczënk Hana Makùrôt
 BÙDZTA SPIĄCËCH
Wãbórk lodowati wòdë. Adòm Hebel
 POŻEGNIANIA
Irenie Ostrowskiej-Wnukowej pro memoriał. Jerzy Hoppe
Òddóny spòleznik. AB
 Z ŻYCIA ZRZESZENIA
 SËCHIM PÃKÃ ÙSZŁÉ
Państwò do doktora! – to je prôwda w kropelkach. Tómk Fópka
Trzeji Królowie. Ròmk Drzéżdżónk

Ponadto dodatek edykacyjny: Najô Ùczba

Kaszubskojęzyczne strony w miesięczniku „Pomerania” zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Więcej informacji na: www.kaszubi.pl