VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna orficka” im. Wojciecha Bąka

Kategoria: z dnia na dzień Utworzono: sobota, 05 luty 2011 Opublikowano: sobota, 05 luty 2011 Drukuj E-mail

Konkurs organizowany jest przez Ostrowskie Centrum Kultury pod patronatem prasowym dwumiesięcznika literackiego „Topos” w Sopocie.
W konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły lat 18, niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych (w tym w Internecie) oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem w pięciu kopiach.
Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos”.

Prace winny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane). Dane personalne, adres autora, numery telefonów, ewentualny adres e-mail należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej godłem tym samym co prace konkursowe. Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów.

Prace konkursowe oceni jury w składzie: Witold Banach, Przemysław Dakowicz, Wojciech Gawłowski (przewodniczący), Krzysztof Kuczkowski, Sergiusz-Sterna Wachowiak. Przewiduje się przyznanie nagród pieniężnych w wysokości: nagroda 1500 zł; II nagroda 1000 zł; III nagroda 800 zł; IV Nagroda Specjalna Dyrektora Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 500 zł. Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowane na łamach dwumiesięcznika literackiego „Topos”. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas uroczystego koncertu w października 2011 roku podczas Festiwalu „Wszystko Jest Poezją” w Ostrowskim Centrum Kultury.

Termin nadsyłania prac: piątek, 10 czerwca 2011

Adres: Ostrowskie Centrum Kultury, ul. Wolności 2, 63–400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem: konkurs poetycki „Struna Orficka”.

Dodatkowe informacje: w godz. 10.00–15.00 pod nr tel. 501 025 071 (przew. jury Wojciech Gawłowski) lub 62 736 40 60 (Ostrowskie Centrum Kultury).