XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Dać Świadectwo” 2011

Kategoria: z dnia na dzień Utworzono: czwartek, 27 styczeń 2011 Opublikowano: czwartek, 27 styczeń 2011 Drukuj E-mail

Śródmiejski Ośrodek Kultury w Krakowie ogłasza kolejną, 19. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Dać Świadectwo”. Konkurs adresowany jest do wszystkich poetów - bez względu na przynależność do związków twórczych. Nagrodą główną będzie publikacja tomiku poetyckiego jeszcze w tym roku.

Cele Konkursu:
- ukazanie w poetyckiej formie przemijającego czasu, w którym żyjemy;
- inspirowanie do uprawiania twórczości poetyckiej;
- popularyzowanie współczesnej poezji.

Warunki Konkursu:
- Konkurs adresowany jest do wszystkich twórców – zrzeszonych i niezrzeszonych w związkach twórczych;

- warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres Organizatora zestawu prac zawierającego 5-10 utworów poetyckich, które nie były dotychczas publikowane w wydawnictwach zwartych, w trzech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego (mile widziana także dodatkowa wersja elektroniczna przesłana na CD);

- każdy utwór należy podpisać godłem (wyrazowym). Tym samym godłem należy opatrzyć kopertę zawierającą rozwiązanie godła (kartkę z następującymi danymi: imieniem i nazwiskiem autora, dokładnym adresem, numerem telefonu stacjonarnego i komórkowego, adresem e-mail, wiekiem oraz dorobkiem twórczym – krótki życiorys zawierający listę posiadanych publikacji książkowych i prasowych, oraz najważniejszych nagrodach literackich; zdjęcie (fotografia może być przesłana w wersji elektronicznej na CD)

- opłatę konkursową w wysokości 10 zł za zestaw (koszty organizacyjne) należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A 62 1240 4722 1111 0000 4859 2846 (kopię dowodu wpłaty należy załączyć do koperty z wierszami);

- zestawy nie zawierające kopii dowodu wpłaty konkursowej nie będą rozpatrywane;

- jurorzy nie mają wglądu w przysłane dowody wpłaty;
 
- prace konkursowe nadsyłać należy na adres:
Śródmiejski Ośrodek Kultury
ul. Mikołajska 2
31-027 Kraków
z dopiskiem OKP „Dać świadectwo” do dnia 10 kwietnia 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego);

- Organizator nie zwraca prac nadesłanych na Konkurs, ani nie informuje o ich niedopuszczeniu z powodów regulaminowych;

- nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji pokonkursowych, w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury, bądź reklamujących kolejne edycje konkursu;

- prace oceniane będą przez Jury, w skład którego wejdą znani literaci i krytycy oraz przedstawiciel Organizatora;

- Główną Nagrodę Konkursu stanowi edycja tomiku poetyckiego w 2011 roku;

- Organizator zastrzega sobie prawo doboru utworów oraz decydowania o objętości, formacie i stronie plastycznej książki;

- materiały do książki Laureat Głównej Nagrody zobowiązany jest dostarczyć Organizatorowi do 15 września 2011roku;
 
- w przypadku niewywiązania się z powyższego punktu przez Laureata Głównej Nagrody, Organizator może odstąpić od realizacji wydania książki;

- pozostali nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody pieniężne i wyróżnienia książkowe ufundowane przez Organizatora i sponsorów;

- Organizator nie ma obowiązku pokrywać kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród ani kosztów wyżywienia i noclegów;

- ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w Śródmiejskim Ośrodku Kultury (Kraków, ul. Mikołajska 2) 9 maja 2011 roku (Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu);

- Aktualne informacje o konkursie można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Śródmiejskiego Ośrodka Kultury www.lamelli.com.pl lub pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

- Przesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych uczestników dla potrzeb konkursowych.

Projekt dofinansowuje Gmina Miejska Kraków.

Konkursowi patronują:
- pismo kulturalne "Fragile" www.fragile.net.pl 
- Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków
- grupa poetycka WARS