„Topos” nr 2-3 / 2010

Kategoria: z dnia na dzień Utworzono: środa, 08 wrzesień 2010 Opublikowano: środa, 08 wrzesień 2010 Drukuj E-mail

Ukazał się podwójny numer sopockiego dwumiesięcznika literackiego „Topos” – z dołączonym plakatem/arkuszem poetyckim oraz zbiorem wierszy. Arkusz poetycki (a na odwrocie plakatowy portret), zatytułowany Słowa ruchome, prezentuje kilka utworów Piotra Mitznera. Natomiast tom poetycki Wiersze [masowe] i inne jest autorstwa Krzysztofa Kuczkowskiego.
Najnowszy numer „Toposu”, liczący 232 strony, niesie wiele nowej poezji, prozy, recenzji, esejów oraz przyczynków krytycznych. Nie sposób wspomnieć o wszystkich autorach i tekstach.

 

Po inicjującym wierszu „Piosenka o guzikach” Przemysława Dakowicza numer otwiera szkic Krzysztofa Dybciaka „Dwa dwudziestolecia – międzywojenne i najnowsze”. Redakcja „Toposu” publikuje pierwsze głosy twórców biorących udział w ankiecie – odnoszącej się do rzeczywistości literackiej dwudziestolecia po 1989 roku: Macieja Urbanowskiego, Piotra Wojciechowskiego, Tomasza Garbola i Adriana Glenia.
W dziale poezji publikują: William Butler Yeats (w przekładzie Andrzeja Słomianowskiego), Mariusz Kalandyk, Anna Maria Goławska, Piotr Cielesz, Paulina Korzeniewska, Ninette Nerval, Marta Kucharska oraz Jerzy Śleszyński. Także poezja zamyka bieżący numer. Zamieszczono utwory siedmiu poetów i poetek – laureatów VI Ogólnopolskiego Konkursu im. Michała Kajki.
Autorami prozy w tym numerze są: Henryk Bardijewski, Adrian Gleń, Cezary Dobies i Bartosz Suwiński.
A obok ponad dwudziestu recenzji i omówień nowych książek znajdziemy w „Toposie” nr 2-3 stałe działy (m. in. kolejny odcinek „Notesu” Wojciecha Kassa oraz rozmowę – tym razem z Piotrem Siemaszką, krytykiem, autorem, znawcą literatury i sztuki XIX i XX w.).
Ciekawie przedstawia się też dział esejów i szkiców – w tym tekst Doroty Rybak „Czemu poeta wypływa w morze? Kilka myśli o poezji Zbigniewa Jankowskiego” – obecnie mieszkającego w Sopocie, a przedtem sporo lat w Kołobrzegu.