VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: czwartek, 01 kwiecień 2010 Drukuj E-mail

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki pod hasłem: Zbiorę wszystkich przyjaciół i serce przed nimi otworzę,/ bo doprawdy czy warto inaczej na ziemi tej żyć (Bułat Okudżawa)

Konkurs organizują Stowarzyszenie "Przystań" w Turku oraz współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe, Urząd Miasta w Turku, ks. kanonik proboszcz Parafii p.w. św. Barbary Mirosław Frankowski.

Konkurs ma charakter otwarty dla osób w wieku powyżej 16 lat.

Uczestnicy przesyłają 3 wiersze w 4 egzemplarzach - maszynopisu o dowolnej tematyce i czwarty wiersz (nieobowiązkowy) o tematyce inspirowanej życiem Księdza Jerzego Popiełuszki. Ilość zestawów dowolna.


Każdy zestaw winien być opatrzony godłem, natomiast dane osobowe, adres, nr telefonu, e-mail powinien znajdować się w zaklejonej kopercie wraz z godłem. Autorzy z powiatu Turkowskiego i Turku, którzy obok godła umieszczą napis TUREK - będą kandydować do nagrody specjalnej. Zestawy nie spełniające warunków nie będą uwzględniane. Dopuszczone będą do konkursu tylko te zestawy wierszy, które nie były nagradzane na innych konkursach, oraz nie były nigdzie publikowane w czasopismach ogólnopolskich i nie ukazały się w wydaniach książkowych. Nie dotyczy to wierszy nagradzanych tylko drukiem w okolicznościowych pokonkursowych książkach, albowiem byłoby to niesprawiedliwe dla autorów. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z laureatami oraz jurorami nastąpi w połowie października 2010 r.

Nagrody: I - miejsce 1000 zł, II - miejsce 500 zł, III - miejsce 200 zł.

Organizatorzy mają prawo zmienić wysokość nagród w poszczególnych kategoriach. Przewidziane są także wyróżnienia książkowe oraz wydanie książki pokonkursowej.

Wszystkich uczestników konkursu informujemy , że jeżeli zajdzie możliwość wydania tomiku pokonkursowego - odbędzie się to bez płacenia honorariów. Dla laureatów zapewniane są noclegi. Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Termin: do 5 października 2010 roku
Adres: Stowarzyszenie PRZYSTAŃ w Turku. 62-700 Turek, ul. Korytkowska 11