„Oficyna Kołobrzeskich Poetów i Malarzy” nr 12

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: sobota, 14 listopad 2020 Drukuj E-mail

Jest nowy numer „Oficyny Kołobrzeskich Poetów i Malarzy”. Jak informuje redakcja – miał się ukazać wczesną wiosną i być przedstawiony czytelnikom w Światowym Dniu Poezji 21 marca 2020 r.. Niestety natura okazała swoją przewagę – korona wirus zwyciężył.

Przypomnijmy: pismo ukazuje się nieregularnie i finansowane jest ze środków Urzędu Miasta Kołobrzeg. A wydawcą jest Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów. Bieżący numer (jak zwykle formatu A4, na kredowym papierze) liczący 38 stron, obok tekstów zawiera wiele barwnych reprodukcji artystycznych prac. Rzecz opracował graficznie Andrzej Stasiukiewicz, a redakcji tekstów podjął się Eugeniusz Koźmiński, którego wstęp (pt. „Wspólnota wyobraźni”) punktuje powinowactwa twórczości malarzy i poetów. Zaznaczając m. in. Poeta opowieść podaje stopniowo – słowo po słowie, wers po wersie. Dopiero po zakończeniu czytania utworu jesteśmy w stanie zrozumieć przesłanie, zachwycić się wizją, klimatem, metaforą. Ale i drobiazgowe oglądanie obrazu wzbogaca naszą wiedzę o nim – wszystkie detale, nieważne na pozór przedmioty, namysł nad rozłożeniem światła i cienia pozwalają na dogłębne pojęcie nastroju pejzażu i talentu artysty.

Autorami tekstów są Wojciech Czaplewski (esej „O opisach przyrody, włóczeniu trupa i podglądaniu Pana Boga” oraz miniatury prozatorskie), Emanuela Czeladka (esej „Marcel Proust, >W stronę Swanna<, czyli jak rzeczy przejmują władanie nad nami i czasem” oraz wiersze), Agnieszka Dębek (wiersze), Michał Filipowski (wiersze), Lilia Herman (wiersze), Alicja Kayzer (wiersze), Alina Kornecka (wiersze), Eugeniusz Koźmiński (oprócz wstępu wiersze i opowiadanie „Sokrates i gołębie”), Marzena Lubszczyk (wiersze), Beata Mieczkowska-Miśtak (wiersze), Grażyna Perlińska (wiersze), Piotr Piątek (wiersze), Sława Rudnicka (wiersze), Agata Stankiewicz (wiersze), Irena Tarnowska (wiersze), Gabriela Wojtczak (wiersze) i Maciej Wódz (wiersze). Prezentacja każdego z autorów poprzedzona jest notą biobibliograficzną oraz portretową fotografią.

Wewnątrz numeru znaleźć jeszcze można sylwetki kołobrzeskich artystów plastyków (a też reprodukcje ich dzieł): Romualda Wiśniewskiego, Marii Kożurno, Wojciecha Dopierały, Mirosławy Zimeckiej-Szerląg, Bożeny Sawickiej, Zygmunta Jasnocha, Wandy Ireny Koźmińskiej oraz Dariusza Kalety.

Periodyk nie jest dostępny w oficjalnej dystrybucji. Gdzie zatem można nabyć egzemplarze pisma (oraz książki członków SKP)? W redakcji – kawiarnia „Pożegnanie z Afryką” (ul. Giełdowa 8) oraz w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Galla Anonima (ul. Frankowskiego 3), gdzie każdego czwartku (w godzinach 17:00 – 19:00) odbywają się spotkania Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów.

Strona SKP: www.poeci-kolobrzeg.cba.pl