Jubileuszowy almanach kołobrzeskich poetów

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: niedziela, 21 luty 2010 Drukuj E-mail

Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów doczekało w ubiegłym roku dziesięciolecia istnienia. Z tej okazji opublikowano almanach, prezentujących utwory części członków, a także szersze omówienie działalności SKP ostatnich 10 lat.
Wstęp napisał ówczesny prezes SKP Eugeniusz Koźmiński (od lutego 2010 r. stowarzyszeniu na powrót przewodzi założyciel i pierwszy prezes SKP Piotr Bednarski), laudację radna miasta Jadwiga Maj, a utwory poetyckie i prozatorskie przedstawili Jan Lechowski, Beata Mieczkowska-Miśtak, Agnieszka Dębek, Alina Karolina Bratuś, Elżbieta Niedźwiadek, Marcin Niedźwiadek, Irena Tarnowska, Alina Kornecka, Ewa Matyjaszczyk, Irena Sawicz, Michał Filipowski, Rafał Sienkiewicz, Borysław Bednarski, Piotr Bednarski i Eugeniusz Koźmiński.

Almanach, którego wydanie (podobnie jak i poprzednich książek) finansował Urząd Miejski, opatrzono sporą ilością fotografii okolicznościowych, autorskich konterfektów i reprodukcjami okładek wydawnictw SKP.
Jako że SKP z natury jest grupą zrzeszającą autorów o rozmaitym stopniu zaawansowania twórczego, różny jest też poziom artystyczny prezentowanych prac. Obok utworów dobrych zdarzają się teksty słabe, a nawet chybione. Chyba zabrakło tu poważniejszej selekcji.
Osobną sprawą jest obszerna prezentacja działalności SKP, przepełniona informacjami dokumentacyjnymi. Autor wstępu starał się ogarnąć opisem cały przedział dziesięciu lat. Jednak, mimo usiłowań, zabrakło rzetelności. Na przykład w wyliczance miejsc publikacji członków stowarzyszenia pominięto milczeniem "Latarnię Morską", która - nie zważając na animozje środowiskowe (ba, a któreż środowisko literackie ich nie ma!) - starała się systematycznie komentować bieżące publikacje autorów SKP.
I tak od 2006 roku na łamach LM swoje utwory publikowali Agnieszka Dębek, Wiesław Uptas, Borysław Bednarski, Agata J. Stankiewicz, omawiano także w "Porcie literackim" LM arkusze i książki m. in. Michała Filipowskiego, Jana Lechowskiego, Beaty Mieczkowskiej-Miśtak, Eugeniusza Koźmińskiego, Elżbiety Niedźwiadek, Piotra Bednarskiego, Małgorzaty Bentkowskiej - nie wspominając o omówieniach publikacji zbiorowych SKP.
Przez wymienione mankamenty wydawnictwo jubileuszowe wydaje się osiągnięciem tylko połowicznym.

"Jubileuszowy Almanach Stowarzyszenia Kołobrzeskich Poetów 1999-2009", Wydawnictwo ALTA PRESS, Koszalin 2009, str. 116