Ogólnopolski Konkurs na Autorską Książkę Literacką

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: czwartek, 11 luty 2010 Drukuj E-mail

Celem III Ogólnopolskiego Konkursu na Autorską Książkę Literacką (Świdnica 2010) jest możliwość profesjonalnego wydania zgłoszonej do konkursu autorskiej książki literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie.

Regulamin
Założeniem konkursu jest napisanie, zaprojektowanie i przygotowanie do druku autorskiej książki literackiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w zgodnym z oczekiwaniami twórcy, atrakcyjnym graficznie i edytorsko opracowaniu. Efektem ma być dzieło w postaci autorskiej książki literackiej przygotowanej według wizji autora, atrakcyjnej zarówno pod względem wartości literackiej, jak i opracowania graficznego.
W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy.

Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas nie publikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem innych osób. Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne.

Projekty należy przygotować w formacie PDF z rozbarwieniem w profilu kolorystycznym CMYK. Należy zachować bezpieczny margines - teksty nie powinny być bliżej niż 6 mm od linii cięcia formatu A 5. Wewnętrzny margines minimum 15 mm. Mapy bitowe powinny mieć rozdzielczość 300 dpi. Format A-5, objętość do 120 stron razem ze stronami redakcyjnymi + okładka (w tym co najmniej 15 proc. ilustracji) nagrane na płyty CD oraz 3 egz. wydruku.

W osobnej kopercie należy podać imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, adres e-mail, krótka notę biograficzną autora oraz oświadczenie iż nadesłane prace są pracami autorskimi, dotychczas nie publikowanymi w zwartej formie drukarskiej oraz że autor uregulował z osobami współpracującymi przy opracowaniu projektu książki wszelkie sprawy związane z ich prawami autorskimi zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.

Jury pod przewodnictwem Karola Maliszewskiego przyzna tylko jedną nagrodę. Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literackiej w nakładzie 1000 egz. (w tym 300 egz. otrzyma autor) oraz nagroda pieniężna w wysokości 3000 złotych. Autor nagrodzonej książki nie otrzyma żadnego dodatkowego honorarium związanego z publikacją książki. Organizator zastrzega sobie prawo ingerencji w nagrodzony projekt książki związany ze stronami redakcyjnymi. Jury zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy i tym samym niezakwalifikowania książki do druku i nieprzyznania nagrody.

Zgłoszenie do udziału w konkursie przez nadesłanie pracy traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Prace należy przesyłać listem poleconym lub dostarczać osobiście. Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagrody i promocja nagrodzonej książki nastąpi w kwietniu 2010 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną o dokładnej dacie powiadomieni listownie oraz zostaną zaproszeni na biesiadę literacką podsumowującą konkurs.

Zwrot prac nadesłanych na konkurs (oprócz zapisu pracy nadesłanego w formie elektronicznej) oraz wysyłka nagrodzonej książki nastąpi do 30 czerwca 2010 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej publikacji dowolnie wybranych fragmentów nagrodzonej pracy w prasie i innych mediach w celach reklamowych związanych z konkursem bez powiadamiania autora.

Termin: do 10 marca 2010 roku
Adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy, ul. Franciszkańska 18, 58-100 Świdnica z dopiskiem "Konkurs - Świdnica 2010".
Dodatkowe informacje: tel. 74 6400941, 603577651, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.