"Migotania, przejaśnienia" - kwartalnik literacki (Gdańsk)

Kategoria: pisma pomorza Opublikowano: niedziela, 28 marzec 2010 Drukuj E-mail


Redakcja "Migotań, przejaśnień":

Zamigotało... przejaśniało... i ukazał się w czerwcu 2002 roku pierwszy numer naszej gazety. Początkowo plany były dosyć skromne. Zaledwie „wielodniowa jednodniówka” upamiętniająca noc poetów zorganizowaną z okazji wydania wyboru wierszy Zbigniewa Joachimiaka (i nosząca skrócony tytuł przejęty z tegoż tomiku). Jednak troje przyjaciół (Zbigniew Joachimiak, Antoni Pawlak, Władysław Zawistowski) postanowili kontynuować wydawanie „Migotań, przejaśnień” i tak gazeta ukazuje się nieprzerwanie aż do dziś. Choć jej losy, a przede wszystkim skład redakcji oraz współpracowników ulegał znaczącym zmianom. Początkowo troje wspomnianych wcześniej kolegów wspólnie współredagowało pismo. Nie wybrali spośród siebie redaktora naczelnego, ponieważ nie miało to specjalnego znaczenia. Ważne było, że tworzyli niezależne pismo, które skupiało wokół siebie coraz większą grupę ludzi związanych z szeroko pojętą literaturą, że tworzyli gazetę bazując na własnych potrzebach, pomysłach, że realizowali swoje marzenia.
W tym okresie silnie związani z „Migotaniami, przejaśnieniami” byli m. in. Miriam Akavia, Edward Balcerzan, Kazimierz Brakoniecki, Marta Fox, Krzysztof Gąsiorowski, Julia Hartwig, Anna Janko, Maria Jentys, Andrzej Żurowski, Bogusław Żyłko, Tadeusz Różewicz, ks. Jan Sochoń, Janusz Styczeń, Andrzej K. Waśkiewicz, Grzegorz Musiał, Jacek Kaczmarek, Andrzej C. Leszczyński, Jerzy Limon, Artur D. Liskowacki i wiele innych równie znamienitych osób.

Poważne zmiany w redakcji nadeszły w roku 2006. Wówczas Antoni Pawlak oraz Władysław Zawistowski odeszli z redakcji (chociaż do dnia dzisiejszego współpracują z gazetą), natomiast Zbigniew Joachimiak zostaje redaktorem naczelnym. Nie spowodowało to znacznych zmian w samym kwartalniku. Jego forma i idea były kontynuowane, a właściwie są kontynuowane nadal. W tym czasie do grona autorów i współpracowników dochodzi wiele nowych osób m.in. Józef Baran, Izabela Fietkiewicz-Paszek, Anna Frajlich-Zając, Ewa Graczyk, Bartosz Jastrzębski, Janusz A. Kobierski. Pismo kontynuuje politykę otwartości na wszelkie nurty, różne pokolenia i kręgi artystyczno-intelektualne.

Może tyle o historii „Migotań, przejaśnień”. Zajmijmy się za to wnętrzem gazety. A wnętrze jest bogate zarówno w gatunki literackie, jak i w nazwiska widniejące pod poszczególnymi tekstami. W „Migotaniach, przejaśnieniach” pojawiają się bowiem autorzy z różnych środowisk z całego kraju i nie tylko (m. in. poeci z emigracji, czy obcojęzyczne teksty przetłumaczone na język polski). Drukujemy artystów z dużym dorobkiem, pisarzy niesłusznie zapomnianych. Warto wymienić choćby takich autorów jak Helena Raszka lub Erwin Kruk. Jednak na łamach każdego numeru znajdzie się również sporo miejsca dla debiutantów. W „Migotaniach, przejaśnieniach” znaleźć można poezję, prozę, teksty krytycznoliterackie, reportaże, dzienniki, teksty z dziedziny teatrologii, felietony, eseje i wiele innych gatunków. W każdym z numerów pojawia się również grafik lub rysownik prezentujący swoją twórczość. A dzięki temu, że „Migotania, przejaśnienia” ukazują się w nietypowym plakatowym formacie A3, do każdego numeru dołączany jest plakat autorstwa rysownika numeru.

Redakcja pisma ma swoją siedzibę w Gdańsku (tutaj przebywa część redakcji, m. in. redaktor naczelny Zbigniew Joachimiak), jednak „Migotania, przejaśnienia” to kwartalnik wyraziście ogólnopolski. Dzięki współczesnej technice (komunikacji internetowej) nie tylko autorzy pochodzą z różnych regionów Polski, ale też redakcja i stali współpracownicy nie są skupieni wyłącznie wokół Trójmiasta. I tak np. w Katowicach mieszka pani Marta Fox, pan Liskowacki jest ze Szczecina, pan Musiał z Bydgoszczy, pani Izabela Fietkiewicz-Paszek z Kalisza, jest grono współpracowników z Warszawy i można by tak jeszcze długo wymieniać.
Wszystkich lubiących wartościowe teksty, ceniących dobrą twórczość zapraszamy do nabywania „Migotań, przejaśnień” w Empikach, oraz na stronę internetową www.migotania.pl, na której można przejrzeć numery archiwalne kwartalnika.


Latarnia Morska 1-2 (11-12) 2009 / 1 (13) 2010