„Młodzież pisze wiersze. Utwory nagrodzone / Jugend schreibt Gedichte. Ausgezeichnete Gedichte”, POLin Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V., Berlin 2015, str. 66

Kategoria: port literacki Utworzono: poniedziałek, 14 grudzień 2015 Opublikowano: poniedziałek, 14 grudzień 2015 Drukuj E-mail


Wanda Skalska

AMATORSKIE POEZJOWANIE

Że młodzież, a przynajmniej jej część, z ochotą garnie się do wierszy, do prób poezjowania, nowiną nie jest. Zawsze „tak było, jest i będzie”. Naturalnie dotyczy to wyjątkowo wąskiej grupy wrażliwców na słowo. Może wąskiej, jednak kulturowo znaczącej. Gdyż spośród owych najmłodszych miłośników poezji wyrastają później czuli czytelnicy. Otwarci na literaturę wysoką i potrafiący czerpać z tego satysfakcję wewnętrznego rozwoju. A niewielka część, bywa, idzie dalej – pozostając twórczo (z rozmaitymi rezultatami) przy poezji.

Ową refleksję wywołała publikacja Młodzież pisze wiersze. Jugend schreibt Gedichte, wydana w październiku tego roku przez POLin Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V.

Tak o swoim przedsięwzięciu piszą organizatorzy:

Oddajemy w Wasze ręce tomik poezji zawierający nagrodzone prace w III Międzynarodowym Konkursie Literackim >Młodzież pisze wierszeOświata<. W tym roku do udziału w naszym konkursie zgłosiło się 272 uczniów z Niemiec, Polski i Luksemburga. 'Walczyliście' w ośmiu kategoriach na najciekawszy wiersz autorski i najlepsze tłumaczenie. Wiele emocji, wypieków i wzruszeń dostarczyły nam prace dzieci i młodzieży do lat 14, a zdumienia, napięcia i szacunku wiersze młodzieży do lat 19. Cieszymy się bardzo, że interesujecie się naszym konkursem i dziękujemy Wam za prezent, jaki nam sprawiliście wysyłając do nas swoje prace. Podziękujcie w naszym imieniu swoim opiekunom, rodzicom bądź nauczycielom, którzy zmotywowali Was do pisania i tłumaczenia wierszy. A dalej mamy jeszcze zachętę do udziału w kolejnej edycji, zaplanowanej na wiosnę 2016 roku.

Publikacja (w językach polskim i niemieckim) zawiera kilka działów: wiersze autorskie polskojęzycznej młodzieży spoza granic Polski do lat 14, wiersze autorskie polskojęzycznej młodzieży spoza granic Polski do lat 19, wiersze autorskie młodzieży z Polski do lat 14, wiersze autorskie młodzieży z Polski do lat 19, autorskie tłumaczenie ulubionego wiersza polskiego na język niemiecki do lat 14, autorskie tłumaczenie ulubionego wiersza niemieckiego na język polski do lat 14 oraz autorskie tłumaczenie ulubionego wiersza niemieckiego na język polski do lat 19. Łącznie wydrukowano przeszło trzydzieści utworów. Dopełniając teksty zdjęciami Kamila Zimmermanna (i projektem okładki Anny Molgi).

A których poetów wzięli na warsztat najmłodsi translatorzy? Z języka polskiego na niemiecki tłumaczono m. in. wiersze Juliana Tuwima, Kazimiery Iłłakowiczówny, ks. Jana Twardowskiego, Jerzego Lieberta i Haliny Poświatowskiej, zaś z niemieckiego na polski przełożeni zostali m.in. Christian Morgenstern, Elly Demmer, Johann Gottfried Herder i Johann Wolfgang Goethe.

Obok przekładów sporo też utworów oryginalnych, własnych. Mozół ich składania chyba najpełniej określił Bartłomiej Galos (lat 18) z Krakowa, pisząc „Wiersz o tym, jak trudno jest znaleźć do niego myśl przewodnią”. A że dobrze oddaje rozterki siłujących się z poetyckim słowem, przytoczę w całości:

Temat do wiersza jest to rzecz trudna / mózg się przegrzewa, skroń bucha naraz pary kłębami / cóż – cała zabawa bywa dość żmudna, / a wręcz czujemy się... idiotami // Te pierwsze wiersze mają coś w sobie / co kształt dorastania / ani poważne, ani głębokie, / aż serce boli od ich czytania // By pisać wiersze, trzeba mieć temat / tak było jest i będzie przez wieki, / bo żaden bez niego nie wyjdzie poemat, / a średnich utworów powstaną rzeki

Tego rodzaju inicjatywy - mówię tu o idei publikacji pierwocin literackich – ma głęboki sens, o którym była mowa u początku tego omówienia.

„Młodzież pisze wiersze. Utwory nagrodzone / Jugend schreibt Gedichte. Ausgezeichnete Gedichte”, Wydawca: POLin Polnische Frauen in Wirtschaft und Kultur e.V., Berlin 2015, str. 66

Wanda Skalska