Naukowcy, myśliciele i pisarze o Bogu i wierze

Kategoria: boja literacka Opublikowano: czwartek, 01 grudzień 2011 Drukuj E-mail

M. Rej, J. Kochanowski, M. Kopernik, I. Krasicki, S. Staszic, A. Mickiewicz,  F. Bacon, H.Ch. Oersted, J. Słowacki,  Galileusz, R. Boyle,  L. Pasteur, Z. Krasiński, K. Linneusz, J.B. Lamarck, J. Śniadecki, J. von Liebig, K. Darwin, J.I. Kraszewski, J. Maxwell, C.K. Norwid, H. Sienkiewicz, H. Bergson, M. Gandhi, J. Jeans, A. Einstein, T. de Chardin, S. Undset, R.Milikan, H. Voot, L. du Nouy, J. Hagen, M. Faraday, I. Newton, E. Schrodinger


O wszechmogący Boże, choć mało rozumiem,
O twojej wielmożności jeszcze nie dobrze wiem,
Jedno widzę, iżeś jest, ale nie wiem, jaki...
Bo twę moc okazuje już i kształt wszelaki...
Mikołaj Rej

Gdziekolwiek słońce
miece strzały swoje,
Wszędy jest zacne
święte imię twoje.
A sławy niebo ogarnąć nie może
Twej, wieczny Boże!
Jan Kochanowski

Jak można podziwiać cudny porządek, jakim Bóg nasz kieruje wszechświatem, nie poczuwając się do uporządkowania życia, do zdobycia cnót, do przyznania najpierw i we wszystkich rzeczach Stwórcy, jako źródła wszystkiego dobra.
Mikołaj Kopernik

Stwórco! my twoje stworzenia
Chwalę twoją świętą głosim:
Czym jesteśmy twe zdarzenia
Pozwoliłeś prosić, prosim
Twoje dawać, nasze prosić,
Twoje kazać, nasze służyć
Dasz ubóstwo, daj go znosić
Dasz obfitość, daj jej użyć.
Ignacy Krasicki


Boże odwieczny!
Ty znasz mą chęć, ty widzisz w tej chwili me serce
One
ku moim bliźnim miłości jest pełne.
Oświeć rozum, niech poznam, tłomaczę się jasno
Bogdajby pojęli wszyscy, żeś nie stworzył na to,
By nieszczęśliwi byli. Bogdajby poznali
Rzeczywiste swoje nieszczęścia przyczyny
Zniszcz ciemność, rozszerz w ludziach światło.
Stanisław Staszic

Panie! czymże ja jestem
przed Twoim obliczem?
Prochem i niczem,
Ale gdym Tobie moją
nicość wyspowiadał,
Ja, proch, będę z Panem gadał.
Adam Mickiewicz

Powierzchowne zajęcie się filozofią może prowadzić do niewiary, lecz głębsze badanie musi prowadzić do religii. Czyli trochę nauki odwodzi od Boga, więcej zaś do Niego z powrotem sprowadza.
Francis Bacon

Gruntowne badania przyrody prowadzą do poznania Boga.
Hans Christian Oersted

Śnię, tworzę, używam harfy
I to jest moja poetycka droga.
Czynić z mego życia
poemat dla Boga.

Chociaż usłyszę głosy urągania,
Nie dbam, czy wzrastać będą -
czy ucichać,
Lecz się umarłych zgrają nie zatrwożę,
Tak mi dopomóż, Chryste Panie Boże!
Juliusz Słowacki

Tylko mania wielkości może nasz niesłychanie słaby umysł czynić sędzią dzieł Bożych i wszystko we wszechświecie, co nie służy naszemu pożytkowi, uważać za próżne i zbędne.
Galileusz

Wszystkie najlepsze nawet ludzkie książki w porównaniu z Pismem św. są jak planety, które cały swój blask i światło od słońca otrzymują.
Robert Boyle

Trochę wiedzy oddala od Boga. Dużo wiedzy sprowadza do Niego z powrotem.
Ludwik Pasteur

Ja kocham Ciebie - żeś był nieszczęśliwy,
Że przebolałeś tu wszystko, co boli,
Że zniosłeś wszystko, co tylko poniża,
Ty, Bóg w kajdanach cielesnej niewoli,
Ty, Bóg, przez katów prowadzon do krzyża!
Ja Ciebie kocham - że Cię o tej chwili
Niebo odbiegło - i ludzie zdradzili!
Zygmunt Krasiński

Gdy patrzę na słońce i gwiazdy zawieszone w przestrzeni myślę, że wszystkie te dzieła stworzone noszą w sobie znamię mądrości i potęgi Boga, który napełnia je światłem i życiem...
Karol Linneusz

Bóg stworzył materię i udzielił jej rozmaitych przymiotów, a będzie ona tak długo istnieć, jak długo się Bogu spodoba.
Jean Baptiste Lamarck

W religii Bóg zawiera przymierze z człowiekiem dla ratunku, ulgi i pociechy.
Jędrzej Śniadecki

Ten tylko naprawdę poznać może wielkość i mądrość Stwórcy, kto usiłuje wczytać Jego myśli w wielkiej księdze zwanej przyrodą.
Justus von Liebig

Stwórca natchnął życiem kilka form lub jedną tylko i gdy planeta nasz podlegając ścisłym prawom ciążenia dokonywała swych obrotów, z tak prostego początku zdołał się rozwinąć nieskończony szereg form najpiękniejszych i najbardziej godnych podziwu.
Karol Darwin

Nie ten szczęśliwy kto bogaty, nie ten szczęśliwy kto wielki, kto sławny; ale ten kto umiał kochać jak Chrystus, jak Chrystus przebaczać, jak On cierpieć.
Józef Ignacy Kraszewski

Przyjrzałem się z bliska większości systemów filozoficznych i przekonałem się naocznie, iż żaden z nich rozwinąć się nie może bez zasadniczego pojęcia o Bogu.
James Maxwell

Przez wszystko do mnie
przemawiałeś - Panie
Przez ciemność burzy,
grom i przez świtanie,
Przez przyjacielską dłoń
w zapasach z światem.
Panie ja nie miałem głosu
Do odpowiedzi godnej -
- i - milczałem.
Cyprian Kamil Norwid

Wiara i Ojczyzna to jeden wielki ołtarz, a człowiek to źdźbło mirry, którego przeznaczeniem jest płonąć na chwałę tego ołtarza.
Henryk Sienkiewicz

Dla mnie Chrystus jest Bogiem... Prawdę mówiąc nie chciałem dojść tu, gdzie doszedłem, ale czy to moja wina, że wszystkie drogi dobra i prawdy prowadzą do Ewangelii?
Henri Bergson

Widzę, że wszystko dookoła mnie ciągle się zmienia i ciągle umiera, i tylko jedna jest siła, która nie ulega zmianom, która trzyma wszystko w karbach, która tworzy, rozwiązuje i znów tworzy. Tą siłą jest Bóg.
Mahatma Gandhi

Współczesna nauka zmusza nas, by uznać Stworzyciela, działającego poza czasem i przestrzenią, będących częścią Jego twórczości, tak samo jak artysta malarz jest poza swym płótnem...
James Jeans

Wierzę w Boga i mogę z całą sumiennością stwierdzić, iż nigdy w całym mym życiu nie uznawałem filozofii ateistycznej.
Moja religia jest pokornym uwielbieniem nieskończonej, duchowej Istoty wyższej natury.
Albert Einstein

Panie, wiemy i przeczuwamy, że Ty wszędzie jesteś wokół nas. Pozwól nam dojrzeć wszędzie światło Twego oblicza! Ześlij nam Ducha Twojego!
Teilhard de Chardin

... I wreszcie zrozumiałam, że Jezus był interwencją Boga, który stał się uczestnikiem ludzkiej natury i utorował nam drogę do życia wiecznego...
Sigrid Undset

Z całą pewnością mogę stwierdzić, że negacja wiary jest pozbawiona wszelkich podstaw naukowych. Moim zdaniem nigdy nie będzie można zdobyć żadnych dowodów, które by wiedzę i wiarę oddzielały od siebie. Ten, który nie potrafi tych dwóch rzeczy pogodzić ze sobą sam ponosi winę.
Robert Milikan

Istnienie świata domaga się porządku, który nie potrzebuje początku. Przez się i ponad sobą wszechświat domaga się przyczyny ponadkosmicznej w swej transcendencji potęgi wyższej i nadprzyrodzonej, której nie poznamy przez wiedzę naturalną. Wiedza i religia nie są wcale sprzeczne, ale się uzupełniają.
Heinrich Voot

Wyruszyłem w życie ze sceptycyzmem, który był wtedy modny. Trzeba ni było 30 lat laboratorium, by dojść do przekonania, że żadne zjawisko, jeśli jest prawdziwe, nie może przeczyć istnieniu Boga.
Lecomte du Nouy

Tajemnice światów, które stworzył Bóg, kryją się w mgławicach. Niepojęte przestrzenie wypełnione tymi mgławicami stanowią dla oczu astronoma, patrzącego przez wielki teleskop zdumiewającej piękności obrazy, których potęga i delikatność oddana została lepiej, niż w pierwszorzędnych dziełach Rembrandta.
Johann Hagen

Zdziwiło was panowie, żeście usłyszeli z moich ust słowo Bóg, lecz zapewniam was, że pojęcie Boga i cześć jaką mam dla Niego opieram na podstawach pewnych jak prawdy z dziedziny fizyki.
Michel Faraday

To cudowne ułożenie słońca, planet i komet może być tylko dziełem Istoty wszechmocnej i rozumnej. A jeśli każda gwiazda jest ośrodkiem systemu podobnego do naszego, to na pewno wszystko zostało urządzone według podobnego planu i wszystko musi być poddane jednej i tej samej Istocie. Ta Istota nieskończona rządzi wszystkim...
Bóg jest Istotą najwyższą, wieczną, nieskończoną...
Isaac Newton

Elementy konstytucyjne  ż y c i a  są najwspanialszym arcydziełem, jakie kiedykolwiek zostało stworzone według praw kierowniczych mechaniki kwantowej Boga.
Erwin Schrodinger


Latarnia Morska 2 (14) 2010 / 1 (15) 2011