Poznańska Nagroda Literacka 2021

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: środa, 03 luty 2021 Drukuj E-mail

Organizatorami i fundatorami Nagrody są są Miasto Poznań oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Poznańska Nagroda Literacka przyznawana jest za wybitne osiągnięcia w dziedzinie literatury. Pod pojęciem „literatury” kryje się twórczość poetycka, prozatorska, dramatopisarska, przekładowa, eseistyczna, reportażowa, popularyzatorska o nietuzinkowych walorach artystycznych.

Nagroda jest przyznawana w dwóch kategoriach:
1) Nagroda im. Adama Mickiewicza za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury. Laureat otrzyma 60.000 zł.
2) Stypendium im. Stanisława Barańczaka w wysokości 40.000 zł dla twórcy w wieku do 35 lat za znaczący, innowacyjny dorobek w dziedzinie literatury, humanistyki, popularyzacji kultury literackiej.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać: 1) członkowie Kapituły; 2) przedstawiciele środowisk naukowych; 3) przedstawiciele instytucji kulturalnych; 4) przedstawiciele władz samorządowych; 5) przedstawiciele organizacji pozarządowych; 6) przedstawiciele mediów patronujących Nagrodzie; 7) inne podmioty.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 lutego 2021 r.

Strona konkursu: http://poznanskanagrodaliteracka.pl/