Konkurs artystyczny „Nowy porządek”

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 30 październik 2020 Drukuj E-mail

Organizatorem konkursu jest Poleski Ośrodek Sztuki.
Konkurs jest adresowany do studentów i absolwentów wyższych szkół artystycznych.

Celem konkursu jest promocja i upowszechnienie jednej z technik sztuk wizualnych jaką jest instalacja. Jako instalację rozumie się każde dzieło plastyczne, które jest wieloelementową realizacją artystyczną, złożoną z elementów gotowych lub specjalnie wykonanych. Jako instalację rozumie się także prace wykonane z użyciem nowych technologii takich jak wideo.

Do konkursu można zgłaszać instalacje już istniejące oraz takie, które dopiero powstaną.

Prace nie mogą być wcześniej nagradzane ani eksponowane na wystawach pokonkursowych.

Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem formularza. 

Udział w konkursie jest płatny. Wpisowe wynosi 70 zł.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 listopada 2020 r.

Nagrody:
I miejsce: 5.000 zł
II miejsce: 3.000 zł
III miejsce: 2.000 zł
Nagroda dodatkowa: wystawa indywidualna w galerii Punkt Odbioru Sztuki.

Strona konkursu: http://pos.lodz.pl/konkurs/