„Protokół Kulturalny” nr 73 – 2020

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: wtorek, 09 czerwiec 2020 Drukuj E-mail

Pojawił się kolejny numer poznańskiego kwartalnika „Protokół Kulturalny” – wydawanego przez Klub Literacki „Dąbrówka” – Piątkowskie Centrum Kultury PSM. W bieżącym numerze, liczącym 20 stron formatu A4, wykorzystano reprodukcje obrazów Doroty Wujewskiej-Bartosiewicz – absolwentki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, o twórczości której pisze na przedostatniej stronie Andrzej Haegenbarth w tekście „Portret i konteksty”. Pismo otwierają: reminiscencja Dariusza Tomasza Lebiody „Nasz świat” oraz wiersz Tadeja Karabowicza „*** (A jednak pozostanie, krwawy ślad ranionego wilka…)”. Co nadto znajdziemy wewnątrz numeru?

Artykuły / eseje: Anna Kokot-NowakOlgi Tokarczuk pług pióra przez strony białe (dokończenie)”; Katarzyna Wojcieszak „Widz, krytyk, aktor, autor…”; Katarzyna Zwolska-Płusa „Miasto”; Stanisław Romaniuk „Sny na jawie – IV”.

Poezja: Robert Hass (w przekładzie Andrzeja Szuby), Ada Rączka, Stefan Pastuszewski, Stanisław Chyczyński, Helena Gordziej, Barbara Tylman, Zbigniew Kopeć, Kalina Izabela Zioła, Anna Landzwójczak, Janusz Urbaniak, Bogumiła Janicka, Małgorzata Osuch, Danuta Ewa Dachtera, Celina Lesiewicz, Szymon Kantorski, Irena Banaszkiewicz-Niedzielska, Róża Pisarczyk, Jan Wojciech Malik, Jacek Juszczyk, Maria Ciążela, Małgorzata Mylka, Stanisław Chutkowski, Józef Zdunek, Brygida Mielcarek, Aldona Latosik, Jolanta Szwarc.

 Recenzje: Jerzy Żelazny „Powrót z uczty” (Lech M. Jakób Zjadacz książek); Edyta Kulczak „Oto ogród” (Jerzy Grupiński Sposób na motyle); Stanisław Szwarc „Po prostu opowiedziane” (Barbara Tylman Opowiadania); Jerzy Grupiński „Który przez noc niesie gromnicę…” (Jerzy B. Zimny Księga wyjść).

Numer zamykają fraszki Ewy Moskalik.

PK dostępny jest na Facebooku oraz na stronie www.poecipolscy.pl (także numery archiwalne).

Informacje o zawartości wcześniejszych numerów PK dostępne u nas w dziale „przybliżenia periodyków”