„Topos” nr 1/2020

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: niedziela, 15 marzec 2020 Drukuj E-mail

Pierwszy tegoroczny numer sopockiego dwumiesięcznika literackiego „Topos” – zawierający bibliografię osobową i rzeczową pisma za rok 2019 – liczy 216 stron. Wiodącym tematem numeru są Czesi. Do pisma przyłączono dwie publikacje: tomik wierszy Macieja Bieszczada Niteczka oraz niewielki zbiór dramatów Jarosława Jakubowskigo Czerwony autobus.
A co znajdziemy wewnątrz bieżącego wydania? Między innymi:

 ‘Poezja’: Michał Czorycki, Mateusz Moczulski, Mirosław Dzień, Wiesław Trzeciakowski, Jerzy Grupiński, Bartłomiej Józef Kucharski OCD, Ryszard Kołodziej.

‘Eseje / aneksy krytyczne / przyczynki’: ks. Jan Sochoń „Metafizyczność poezji”;
Jadwiga Clea Moreno-Szypowska „>W zamkniętym ogrodzie< R.M. Rilkego”;
Karol Alichnowicz „Krew, nie atrament”;
Bogusław Żyłko „O kondycji humanisty (współczesnego)”;
Bartłomiej Siwiec „Talida postanowiła umrzeć”;
Piotr Wiktor Lorkowski „Intermedium krytyka”;
Karol Toeplitz „Egzystencjalistyczna bajka o śniegu”;
Wojciech Kass „W duchu pisarza i jego litery”.

‘Czesi’: Josef  Kroutvor „Klucz poezji” (przeł. Przemysław Dakowicz);
Bohumil Hrabal „Jak człowiek zostaje pisarzem” (przeł. P. Dakowicz);
„Kwestionariusz Hrabalowski. Fragmenty wywiadów z Bohumilem Hrabalem” (przeł. P. Dakowicz);
Jan Zahradnićek – wiersze w przekładzie Andrzeja Babuchowskiego;
Andrzej Babuchowski „O strażniku, który ratował wiersze”;
Miloś DoleżalNa przekór dotkliwej beznadziei srebrny lipień płynie pośród głębi” (przeł. A. Babuchowski);
Josef Mlejnek „Nagle nie mieliśmy gdzie głowy złożyć” – rozmowa z Janem Jakubem Zahradnićkiem, synem autora Znaku mocy (przeł. A. Babuchowski);
Miloś Doleżal – wiersze w przekładzie P. Dakowicza;
„Życie na polu minowym” – rozmowa z Milośem Doleżalem, przeprowadzona w maju 2019 i spuentowana w styczniu 2020 roku; rozmowę przeprowadził i przetłumaczył P. Dakowicz;
Jiri Ćervena – wiersze w przekładzie Karola Maliszewskiego;
„Mimochodem parę wierszy” – z Jirim Ćervenką, poetą, tłumaczem, wędrowcem rozmawia Artur Nowaczewski;
Josef Kroutvor „Hołd złożony Josephowi Rothowi” (przeł. P. Dakowicz);
Artur NowaczewskiNie mogłem więc pominąć jego śladów w tej krainie. Kilka uwag o sztuce reportażu Milośa Doleżala”;
Przemysław Dakowicz „Z dobranocek dla Hrabala”.

‘Teologia poetów’: Zofia Zarębianka „Portrety podwójne: różne języki, różne drogi, ten sam Bóg. O wierszach Macieja Bieszczada i Małgorzaty Misiewcz w kontekście religijnego wymiaru poezji najnowszej”.

‘Recenzje’: o książkach Jerzego Kronholda, Ewy Lipskiej, Bartosza Suwińskiego, Urszuli Michalak, Macieja Krzyżana, Adama Wagi, Krzysztofa Lisowskiego, Agnieszki Herman, Joanny Olbrychtowicz, Dariusza Muszera, Bogdana Jaremina, Marcina Jurzysty, Pauli Gotszlich, Elżbiety Olak i Pawła Bilińskiego piszą Kamila Dzika-Jurek, Maciej Krzyżan, Piotr W. Lorkowski, Tomasz Pyzik, Teresa Tomsia, Bartosz Suwiński, Eligiusz Dymowski, Janusz Nowak oraz Jadwiga Nowak.

‘Proza / wspomnienia’: Waldemar ŻyszkiewczKaraś, Górka, Mróz”.

‘Sztuka’: Olga Krzyżańska „Przejmująco widoczne człowieczeństwo. Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego dla Henryka Cześnika”.

 ‘Krótko’: Olga Krzyżańska „Formy Mariusza Kulpy”, Jubileusz Marka Wróbla. Kolory w szarościach świata”.

‘Konkursy’: wyniki 12. Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Rainera Marii Rilkego oraz wiersze laureatów: Łukasza Barysa, Piotra Przybyły, Rafała Barona i Pawła Podlipniaka. A też laudacja Wojciecha Kaliszewskiego wygłoszona w 2019 r. podczas wręczenia Nagrody Poetyckiej im. Księdza Jana Twardowskiego Piotrowi Wojciechowskiemu za tom wierszy Chleb z deszczem.

Strona internetowa dwumiesięcznika: www.topos.com.pl


Informacje o zawartości wcześniejszych numerów „Toposu” dostępne w dziale „przybliżenia periodyków”