Nr 1 (5) 2007

Opublikowano: niedziela, 29 listopad 2009 Drukuj E-mail


POEZJA
Małgorzata Lebda
Jak pozwalałeś się zdradzać, Przypadki, Pociąg, Mężczyzna stwarza kobietę, Miasto IV, Śniły mi się wiersze, Placki ziemniaczane
Elżbieta Juszczak Pieśń pochwalna, Pieśń rozkoszy i krwi II, ***(„Nie byliśmy wolni…”)
Tadeusz Lira-Śliwa Relacja, Weryfikacja, Ruch w sklepiku, Filozofia dla amatorów, Filozofia dla amatorów (2)
Władysław Łazuka ***(„szarość buków…”), Wiersz w zimie, Rozmowa, W Łasku
Wiesław Uptas Dwa światy, ***(„Codzienne umieranie…”), ***(„Udało się…”), ***(„Kogo spotkałaś…”), Zastanawiasz się

PROZA
Waldemar Gałęzowski
Hugo Hugo
Marek Adamkowicz Żar
Tomek Tryzna Daj pożyć
Robert H. Ćwik, Dariusz Kaleta Wykopaliska

PISARZE NIEOBECNI, KSIĄŻKI ZAPOMNIANE
Artur D. Liskowacki
o Henryku Banasiewiczu

ROZMOWA LATARNI
O przygodach z Opatrznością i zadziwieniu życiem. Z biskupem seniorem Ignacym Jeżem rozmawia ks. Henryk Romanik

FELIETON, SZKIC, ESEJ
Jacek Klimżyński
Manowce zaściankowego myślenia
Wojciech Czaplewski O opisach przyrody, włóczeniu trupów i podglądaniu Pana Boga
Henryk Romanik Poezja biblijna między Jeremiaszem a Brandstaetterem
Agata Korbel Ślepe uliczki samorozwoju czyli przedłużony syndrom neofity
Lech M. Jakób Wrogowie książek
Anatol Ulman Garść wiadomości o noblistach oraz ich obowiązkach
Leszek Żuliński Dekalog dobrego wiersza (II)
Romuald Wiśniewski Człowiek w mojej rzeźbie

PORT LITERACKI
Omówienia Wandy Skalskiej:
Bednarski, Ciesielski, Hyjek, Lebda, Słupski Album Literacki, Sosnowski, Ulicki, Uptas, Utkin
Stanisław Chyczyński o poemacie Imago mundi W. Wencla
Jerzy Grupiński o książkach Wybrane wiersze i Pocałunek – i z językiem T. Wyrwy-Krzyżańskiego

DO CHRZANA
Poczta lyteracka
NOTY O AUTORACH
PRZEGLĄD WYDARZEŃ KULTURALNYCH KOŁOBRZEGU X-XII 2006
KOMUNIKATY

Glosa do artykułu Na przykładzie jednego wiersza

PISMA POMORZA
Koszaliński Miesięcznik

WYDAWNICTWA NADESŁANE
STRESZCZENIE NUMERU W JĘZYKU ANGIELSKIM, NIEMIECKIM I ROSYJSKIM
W POPRZEDNIM I NASTĘPNYM NUMERZE

BOJA LITERACKA
Kisiel

RZEŹBA
Romualda Wiśniewskiego

ZAKŁADKA POETYCKA
Małgorzaty Lebdy
z wierszem Mężczyzna stwarza kobietę

Odsłony: 8622