Z DNIA NA DZIEŃ, Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

„Szalona Monika” Jana Drzeżdżona

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 16 luty 2018

Jerzy Żelazny

UWIODŁA MNIE SZALONA MONIKA

Proza Jana Drzeżdżona uwiodła mnie dawno temu, potem mi przeszło to uwiedzenie na wiele lat. Po przeczytaniu Szalonej Moniki powróciło zwielokrotnionym zachwytem.

Jan Drzeżdżon to pisarz wybitny, aczkolwiek osobny. I niezbyt znany większej liczbie czytelników. Tak mniemam - niesłusznie zapomniany, a niegdyś jego powieści budziły namiętne spory za przyczyną Henryka Berezy, który o twórczości autora „Leśnej Dąbrowy” napisał: „ Jan Drzeżdżon jako autor tylko do roku 1977 włącznie opublikowanych utworów jest pisarzem wybitniejszym niż Llosa i Cortazar razem wzięci z Borgesem na przyczepkę”. (cyt. H. Bereza, „Taki układ” 1981, str. 338). Ta opinia wzbudziła powątpiewanie i sprzeciw innych krytyków i pisarzy.

Czytaj więcej: „Szalona Monika” Jana Drzeżdżona

Górnośląska Nagroda Literacka JULIUSZ

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: czwartek, 15 luty 2018

Organizatorem konkursu jest Miasto Rybnik. Nagrodę otrzyma autor najlepszej książki napisanej i wydanej po polsku po raz pierwszy w 2017 r.
Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania książek do Nagrody są wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, wydawnictwa, osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim, a także członkowie Kapituły.
Zgłoszenia należy przesyłać pocztą. Do zgłoszenia należy dołączyć 12 egz. książki (szczegóły w regulaminie).

Zwycięzca otrzyma statuetkę Górnośląskiej Nagrody Literackiej JULIUSZ oraz nagrodę pieniężną w wysokości 40.000 zł.

Czytaj więcej: Górnośląska Nagroda Literacka JULIUSZ

„Wzruszenia” Jarosława Jakubowskiego

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: środa, 14 luty 2018

Anna Łozowska-Patynowska

EMOCJONALIZM – ESENCJONALIZM?

„Wzruszenia” Jarosława Jakubowskiego to cykl liryków tworzonych na symbolicznej kanwie przemian pór roku. Związek człowieka z naturą wydaje się w ten sposób podłożem całej interpretacji zbioru. Ale nie tylko tradycja Reymontowska patronuje poetyckiemu tworzywu tych tekstów. Przyroda jako element stały ludzkiego życia znamionuje wykształcenie możliwości innego spojrzenia na rzeczywistość. To ludzka wrażliwość, której źródeł poszukuje Jakubowski w percepcji zjawisk atmosferycznych, staje się celem nadrzędnym cyklu. Spójny tematycznie i kompozycyjnie zbiór utworów wydaje się nie tylko pojedynczym „wzruszeniem”, ale właściwe summą wzruszeń, ich wykładnią. Esencjonalna właściwość tych wierszy, na przykład w utworze „Grudzień, kolęda”, łączy się z dynamiką, przepływających w umyśle czytelnika, obrazów.

Czytaj więcej: „Wzruszenia” Jarosława Jakubowskiego

Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Małpa zabrała mi szalik”

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: wtorek, 13 luty 2018

Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo i Fundacja Kultury Papierowy Motyl. Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dwa wiersze inspirowane życiem lub twórczością Agnieszki Osieckiej. Wiersze należy przesyłać mailem (szczegóły w regulaminie).
Wiersze wyróżnionych poetów zostaną opublikowane w tomiku poetyckim, który zostanie wydany przez wydawnictwo Papierowy Motyl.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 1.03.2018 r.

Strona konkursu: papierowymotyl.pl/malpa-zabrala-mi-szalik-regulamin-konkursu-poetyckiego/

Złota klatka

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: poniedziałek, 12 luty 2018

Janusz A. Korbel

Mój białoruski przyjaciel – grafik i autor tekstów piosenek – mówił, że większość białoruskiego społeczeństwa nie chce zmian, bo reżim Łukaszenki daje im poczucie bezpieczeństwa. Żyją w klatce, chociaż nie jest ona ze złota. U nas nie ma reżimu i syndrom klatki nie powinien nas dotyczyć, z zaskoczeniem jednak zauważyłem, że na przykład ukazuje się coraz więcej, coraz bardziej kolorowych, na coraz wyższym poziomie edytorskim wydawanych publikacji, które o niczym nie mówią, nie informują, poza informacjami o sponsorach i unijnych programach w ramach których zostały wydane. Najczęściej nazywa się to uczenie: „materiały promocyjne”. Kiedy wezmę do ręki taki promocyjny przewodnik po regionie, poza „zajebistymi” kolorami fotografii doświadczę jeszcze niemożności przeczytania więcej niż dwóch zdań, bo ileż można czytać zdania w rodzaju „...w oparciu o [...] samorządy podpisały umowę o [...] gdzie za cel nadrzędny uznano rozwijanie kultury [...] zbliżenie [...] podejmowanie [...] celem ochrony unikatowości ... ” Zaraz, zaraz, czy aby nie jestem w klatce?

Czytaj więcej: Złota klatka