"Pomerania" nr 1/2011

Kategoria: z dnia na dzień Utworzono: wtorek, 25 styczeń 2011 Opublikowano: wtorek, 25 styczeń 2011

Ukazał się pierwszy tegoroczny numer „Pomeranii”, wydawanej przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Miesięcznik ten, podobnie jak inne pisma o profilu społeczno-kulturalnym, a zwłaszcza periodyki regionalne, boryka się z kłopotami finansowymi (między innymi w roku ubiegłym dotację cofnęło Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego).
Ten numer jest już ukształtowany wedle nowych zasad – informuje we wstępie p.o. redaktora naczelnego Edmund Szczesiak.

 

- Nie dokonała się żadna wielka rewolucja, ale zmiany, oczywiście, nastąpiły. Najważniejsza to ta, że niektóre teksty ukazują się w dwóch wersjach językowych. W części „Pomeranii” powtarzają się więc te same treści, ale za to wzrosła liczba stron.

Z rzeczy literackich w styczniowym numerze znajdziemy wiersze Kazimierza Nowosielskiego i Hanny Makurat, opowiadanie „Gołąb” Marii Block napisane w gwarze kociewskiej, nadto Daniel Kalinowski pisze obszernie o nowej antologii kaszubskiej poezji 1991-2008 Skrë ùsôdzkòwi mòcë (zbiór ułożony przez Grzegorza J. Schramkego i wydany przez Wydawnictwo REGION z Gdyni), a Ludmiła Gołąbek zastanawia się „Jak powstaje poezja?” (Cëż to taczégò je pòezjô? Co mòżemë nazwac pòezją, a czegò nié?).
Zaś w cyklu „Postać miesiąca” bliżej przedstawiona jest sylwetka Stanisława Jankego, który przyswoił kaszubszczyźnie „Sonety krymskie” i „Odę do młodości” Adama Mickiewicza, a w roku ubiegłym ukazało się książkowe wydanie jego tłumaczenia na język kaszubski Pana Tadeusza.

Co poza tym w nowym numerze „Pomeranii”?
Dużo o XVIII walnym zjeździe delegatów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który odbył się w grudniu ub. Roku w salach audytoryjnych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest też rozmowa z nowym prezesem tegoż Zrzeszenia – Łukaszem Grzędzickim.

Dalej m. in. artykuły Kazimierza Ostrowskiego „Przerost demokracji”, Sławomira Lewandowskiego „Torami z Gdańska w głąb Kaszub”, Marty Szagżdowicz „Historie wydobyte z (nie)pamięci”, a swoje felietony publikują też Słôwk Klas, Tómk Fópka i Ròmk Drzéżdżónk.
Jak zwykle znajdziemy wszyty do środka numeru ośmiostronicowy dodatek edukacyjny „Najô Ùczba”.

Więcej informacji http://www.kaszubi.pl/o/pomerania