„Protokół Kulturalny” nr 36/2010

Kategoria: z dnia na dzień Utworzono: sobota, 20 listopad 2010 Opublikowano: sobota, 20 listopad 2010

Ukazał się trzydziesty szósty numer niewielkiego poznańskiego pisma literackiego „Protokół Kulturalny”, wydawanego przez Klub Literacki „Dąbrówka” – Piątkowskie Centrum Kultury Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nieregularnik – redagowany przez Jerzego Grupińskiego oraz Jolantę i Stanisława Szwarców -  ukazuje się od szesnastu lat. Niewątpliwie takie niszowe pisemka, funkcjonujące w obiegu selekcyjnym i na obszarach małych, mają swój niepowtarzalny urok.

Liczący 16 stron formatu A4 najnowszy numer zawiera m. in. wiersze Kazimierza Hoffmana, Wojciecha Kawińskiego, Zygmunta Dekierta, Doroty Surdyk, Łucji Dudzińskiej, Justyny Krawiec i Jerzego Utkina, prozę Wojciecha Pestki, Szymona Ratajczaka i Jacka Durskiego, eseje Jolanty Baziak i Anny Kokot oraz kilka recenzji. Numer został plastycznie oprawiony pracami Izabeli Czarny – z urodzenia krakowskiej artystki, mieszkającej w Poznaniu.
Do „Protokołu Kulturalnego” włączono dodatek (trzeci numer) „Okowykol Okularny”, który otwierają wiersze i rozmowa (prowadzona przez Beatę Patrycję Klary) z Genowefą Jakubowską-Fijałkowską. Dodatek redaguje Omir Socha.

Publikacja tego numeru zbiegła się z czterdziestoleciem poznańskiego Klubu Literackiego – założonego w 1970 r. przez Jerzego Grupińskiego, poznańskiego poetę i krytyka. Tenże Klub w ciągu czterdziestu lat gościł wielu znamienitych twórców, a u jego początków jego spotkania współtworzyli: Andrzej Babiński, Stanisław Barańczak, Edward Balcerzan, Ryszard Milczewski-Bruno, Jerzy Satanowski, Edward Stachura i Jerzy Szatkowski.
Klub opublikował w tych latach wiele ulotek poetyckich, arkuszy, almanachów i tomików poetyckich. Jest też inicjatorem znanego w kraju Ogólnopolskiego Konkursu Wierszy o Laur Klemensa Janickiego.