"Akcent" nr 2 (120) 2010

Kategoria: z dnia na dzień Utworzono: sobota, 03 lipiec 2010 Opublikowano: sobota, 03 lipiec 2010

Lubelski kwartalnik "Akcent", poświęcony literaturze i sztuce, ukazuje się od trzydziestu jeden lat. To jedno z najważniejszych pism (zajmujących się kulturą wysoką) na mapie naszego kraju. Wychodzi w nakładzie 1000 egz. i jest osiągalne nie tylko w prenumeracie i salonach prasowych, ale też w wielu księgarniach - także za oceanem. Wydawcami pisma są: Wschodnia Fundacja Kultury "Akcent" oraz Instytut Książki. Redaktorem naczelnym jest Bogusław Wróblewski, a stale współpracują z kwartalnikiem m. in. Michał Głowiński, Jacek Łukasiewicz, Wacław Oszajca, Jerzy Święch i Bohdan Zadura.
W drugim tegorocznym numerze publikują:

Jacek Dehnel: Saturn
Janusz Radwański: wiersze
Tadeusz Kłak: Józefa Łobodowskiego technika poetyckiego portretu (Czechowicz, Broniewski, Gałczyński i inni)
Krzysztof Lisowski: wiersze
Joanna Clark: Długie życie Margarity Kiriłowny
Jerzy Bartmiński: Moje spotkania z Jerzym Święchem
Maciej Melecki
: wiersze
Jan Władysław Woś: Kwiatuszek Pana Jezusa
Zofia Kamila Krzemińska: wiersze
Tadeusz Szkołut: Ostatni romantyk. Sztuka wysoka wobec popkultury w ujęciu Ryszarda Kapuścińskiego
Jacek Guz: wiersze
Jarosław Wach: Anatomia nienawiści. Psychopatologia i destrukcja w "Gangrenie" Dawida Kornagi oraz "American Psycho" Breta Eastona Ellisa
Janos Olah: Pocałuj but!
Janos Lackfi: wiersze
German Ritz: Krystyna Marek. Dzienniki czasu wojny i samokontrola

DWUGŁOSY
Wojciech Ligęza i Jerzy Snopek o księdze jubileuszowej Słowa i metody dedykowanej profesorowi Jerzemu Święchowi

PRZEKROJE
Alina Kochańczyk: Nie ma zmowy krytyków (Józef Hen Dziennik na nowy wiek)
Aleksander Wójtowicz: Kolejne słowo o Brunonie Jasieńskim (Krzysztof Jaworski Dandys. Słowo o Brunonie Jasieńskim)
Ryszard Kołodziej: Miałem ochotę pogadać więcej... (Andrzej Bobkowski Tobie zapisuję Europę - Listy do Jarosława Iwaszkiewicza 1947-1958)
Paweł Nowak: Społeczeństwo informacyjno-dezinformacyjne czy społeczeństwo komunikacyjne? (Jaka informacja?)
Maciej Samolej: Gdzie jest ojczyzna ocalonych? (Laura Quercioli Mincer Ojczyzna ocalonych. Powojenna literatura żydowska w Polsce i we Włoszech)
Przemysław Kaliszuk: Potyczki z nowomową (Michał Głowiński Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe)

PLASTYKA
Eliza Leszczyński-Pieniak: Sztuka jest lustrem. Twórczość Krzysztofa Zacharowa
Piotr Majewski: Siła malarstwa. Jerzy Tchórzewski w słowach i obrazach

MUZYKA
Maciej Białas: Joanna Kurkowicz, czyli jak się zostaje diwą wiolinistyki

TEATR
Maria Barbara Styk: Lubelskie wiersze o teatrze

BEZ TYTUŁU
Leszek Mądzik: Awiniońskie doświadczenie

ROZMOWY
Anglojęzyczna antologia polskiej literatury w Ameryce. Z profesorem Michałem Jackiem Mikosiem rozmawia Franciszek Malinowski

NAMIĘTNOŚCI
Marek Danielkiewicz: W stronę Dominika Opolskiego pod rękę z Magdaleną Janowską

NOTY
Karolina Famulska-Ciesielska: Macewy ze słów jako źródła historyczne
Beata Jarosz: "Nawet w piekle, jakim było getto, kwitły ludzkie uczucia"
Celina Handzel: Od słowa do słowa
Agnieszka Hudzik: Zakotwiczony w płynnej nowoczesności
Bogdan Nowicki: Eupatoria. Z cyklu "Szlakiem Adama Mickiewicza po Krymie"

Na pierwszej i czwartej stronie okładki, a też wewnątrz numeru prace plastyczne Andrzeja Zacharowa