"Protokół Kulturalny" - omówienia numerów

Published: Saturday, 01 December 2012 Print Email

 

„Protokół Kulturalny” nr 59/60 – 2017

Do naszej redakcji dotarł właśnie najnowszy – tym razem podwójny – numer kwartalnika „Protokół Kulturalny”, publikowany przez poznański Klub Literacki „Dąbrówka”. Bieżący numer liczy 20 stron. Przy piśmie znajdziemy niewielki barwny dodatek, poświęcony twórczości malarskiej i poetyckiej Elżbiety Wasyłyk – z komentarzem „Widzę, Słyszę, Dotykam – Cogito...” Agnieszki Balewskiej. A cały numer graficznie dopełniają rysunki portretowe Rozalii Nowak – o której notę zamieszcza Agi Bali. Pojawiają się tu podobizny Cz. Miłosza, S. Mrożka, Sz. Kobylińskiego, P. Picassa, S. Barańczaka, R. Krynickiego, J. Dudy-Gracza, J. Giedroycia, Z. Herberta i M. Nowakowskiego. A co jeszcze wewnątrz „podwójniaka” PK?

Numer startuje esejem Anny Kokot „Czemu nie jestem szczęśliwą szafą?” (o Milenie – miłości Franza Kafki).

Dalej, jak zwykle w PK, dużo poezji. Swoje utwory publikują: Andrzej Szuba, Bogumiła Janicka, Piotr Bagiński, Katarzyna Mrozik-Stefańska, Andrzej Sikorski, Jerzy Beniamin Zimny, Barbara Tylman, Krystyna Ratajczak, Jolanta Szwarc, Stanisław Szwarc, Jan Wojciech Malik, Agnieszka W. Pawlak, Aldona Latosik, Rafał Różewicz, Irena Banaszkiewicz-Niedzielska i Adam Lewandowski.

Jest też proza (krótkie formy) Ewy Moskalik („Drabina i kumaryna”), Tomasza Rębacza („Aphelium”) oraz Zdzisława Czwartosa („Jesienny sen”).

Nadto szkice/impresje Olgi Lalić-Krowickiej „Miasto nicość”, Stanisława Adamkiewicza „Słowo z Wigilii”, Lilii Latus „Co z tym natchnieniem?”, Jerzego Grupińskiego „Ostatnie spotkanie autorskie Tomasza Wincentego Rzepy” oraz Stefanii Pruszyńskiej „Indywidualna, wolna od schematów” (o grafikach Jolanty Ciechorowskiej).

I kilka recenzji. Paweł Kuszczyński: „Wieksze od rzeczywistości” (Brygida Mielcarek W granicach rzeczywistości); Stanisław Romaniuk: „Ptak w piersi trzepocze” (Barbara Tylman Cień niepewności), Stanisław Chutkowski: „Gromniczne światło na drogach Jerzego Beniamina Zimnego” (Jerzy Beniamin Zimny Gromnica); Jerzy Grupiński: „Tu, famosa per l'amore sempre fedele...” (Stefan Pastuszewski Ziarna płonące): Stanisław Adamkiewicz: „Wiatr Prawdy i Miłości” (Robert Paweł Kamin Wiatr z Wieczernika); Alicja Kubiak: „Wobec globalizacji” (Tiziano Terzani Koniec jest moim początkiem).

Informacja ze stopki redakcyjnej: PK dostępny jest na Facebooku (także numery archiwalne) oraz na stronie www.poecipolscy.pl

(styczeń 2017)
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

„Protokół Kulturalny” nr 58 – 2016

Powędrował do czytelników pięćdziesiąty ósmy numer kwartalnika „Protokół Kulturalny”, stworzony przed laty i pilotowany do dziś przez poznańskiego poetę Jerzego Grupińskiego. Przypomnijmy: niewielkie pismo, o dystrybucji niekomercyjnej, wydaje Klub Literacki „Dąbrówka” (Piątkowskie Centrum Kultury PSM). Jak zawsze w tym periodyku sporo poezji, proza, eseje/szkice i recenzje. Bieżący numer, jako dopełnienie reprodukcyjne, wykorzystał obrazy Jacka Strzeleckiego. A co konkretnie znajdziemy wewnątrz?

Wydanie „Protokołu Kulturalnego” nr 58 otwiera artykuł Dariusza Tomasza Lebiody „Metafizyka ciała” o twórczości plastycznej J. Strzeleckiego, a także wiersz artysty „(***) Zamknięta w ramach obrazu...”.

Gdy o poezji mowa, w najnowszym numerze PK publikują swoje utwory Mateusz Wabik, Carmen Kotarski (w tłum. Jerzego Ł. Kaczmarka), Katarzyna Michalewska, Tadeusz Juda Żukowski, Andrzej Sikorski, Karina Stempel, Mariola Kalicka, Alicja Kubiak, Paweł Kuszczyński, Mirosława Poncyliusz, Kalina Izabela Zioła, Joanna Rzeszotek, Stanisław Romaniuk, Zdzisław Czwartos, Agnieszka Mąkinia, Stanisław Chutkowski, Edyta Kulczak, Małgorzata Mylka, Zygmunt Dekiert, Danuta Bartosz, Brygida Mielcarek, Stanisława Łowińska, Stefania Pruszyńska oraz Danuta Ewa Dachtera – o której debiutanckich wierszach krótką notę zamieszcza Katarzyna Michalewska.

A proza? Leszka Hempowicza „Opowiadania syberyjskie” (zapis z opowieści: Barbara Kęcińska-Lempka), Jolanta Szwarc „Głupi Rysiu”.

Esej/szkic: Krystian Medard Czerwiński: „Karl Dedecius – tłumacz pamięci”; dr Agi Bali: „Głosy z oddali” (o twórczości fotografika Andrzeja Maciejewskiego); Jacek Strzelecki: „Koło – arena – mit”; Anna Kokot: „Lingwistyczny akrobata” (o twórczości poety Sebastiana Nowaka).

I recenzje. Mateusz Wabik: „Poezja odpychania” (Beata Patrycja Klary Misterium solitera); Sławomir Krzyśka: „Trud i radość pisania” (Daromiła Wąsowska-Tomawska Powroty), „Złoty szerszeń – między dydaktyką a westchnieniem” (Stanisław Chutkowski Z oddali); Stanisław Szwarc: „Ze stoickim humorem” (Jolanta Skamarska półgłosem).

Informacja ze stopki redakcyjnej: PK dostępny jest także na Facebooku oraz stronie www.poecipolscy.pl

(listopad 2016)

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

„Protokół Kulturalny” nr 57 - 2016

Poznański Klub Literacki „Dąbrówka” - Piątkowskie Centrum Kultury PSM – jak w transie. Wydał (wciąż skromnymi środkami i objętości równie skromnej) kolejny numer kwartalnika „Protokół Kulturalny”. Pięćdziesiąty siódmy numer. Dwadzieścia stron formatu A4, wypełnionych treścią liryczno-prozatorsko-krytycznoliteracką, z dodatkami czarnobiałych reprodukcji obrazów Grażyny Kielińskiej – malarki i poetki rodem z Poznania.

Jednak zacznijmy od początku numeru. Co w nim?

Andrzej Górny: „Stworzyć się od nowa – jedyne wyjście?” (o przedstawieniu Jędrzeja Piaskowskiego sztuki „Versus” Rodrigo Garcii w Teatrze Nowym);

Katarzyna Jankowiak-GumnaWirginia B. Kubiś: „O twórczości Grażyny Kielińskiej” (plus cztery utwory poetyckie artystki);

Zbigniew Masternak: „Orkan i ja” (esej o twórczości pisarza);

Alicja Kubiak: „Masternakowe życiopisanie”;

Wojciech Grupiński: „Egzystencja i język transgeniczne. Poemat o mówieniu prawdy Dawida Junga”;

Katarzyna Michalewska: „Kiedy zakwitną maki” (recenzja tomiku poetyckiego Doroty Nowak „Opium”);

Dariusz Tomasz Lebioda: „Numinosum” (posłowie do książki Jerzego Ł. Kaczmarka „Przepowiednie z kręgu nocy i dnia”);

Stanisław Chutkowski: „Wobec >Sytuacji< Tomasza Rębacza” (recenzja prozy T. Rębacza „Sytuacje”);

Tomasz Dziewanowski: „Siedem pestek namysłu. Strona Topoi”.

Nadto poezja – publikują wiersze: Jerzy Grupiński, Krystian Medard Manteuffel, Stanisław Chyczyński, Nguyen Chi Thuat, Hanna Szeląg, Maria Ciążela, Bogumiła Janicka, Sławomir Krzyśka, Andrzej Szmal, Barbara Tylman, Małgorzata Mylka, Aldona Latosik, Patryk Nadolny, Zdzisław Czwartos, Gabriel Roszak, Mariola Kalicka, Edyta Kulczak, Krystyna Wojciech-Ratajczak, Ron Padgett (w tłum.Andrzeja Szuby), Wiesława Felińska.

Proza (miniopowiadania): Władysław ŁazukaAleksandra WronaRafał T. Czachorowski.

Aforyzmy: Lech M. Jakób.

Informacja ze stopki redakcyjnej: PK dostępny jest także na Facebooku oraz stronie www.poecipolscy.pl

(czerwiec 2016)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

„Protokół Kulturalny” nr 56 - 2016

Co nowego w bieżącym numerze kwartalnika „Protokół Kulturalny”, wydawanego w Poznaniu przez Klub Literacki „Dąbrówka” - Piątkowskie Centrum Kultury PSM? Wydanie otwiera pierwsza część eseju Wojciecha Grupińskiego „Egzystencja i język” (o książce Dawida Junga Poemat o mówieniu prawdy). Dalej recenzja Edyty Kulczak „Wysoko podnosisz nogi, a i tak się potkniesz” (o tomiku MeMbrana. Cyrkulacje Łucji Dudzińskiej).

Jak zwykle w PK sporo poezji. Publikują: David Campbell (w tłum. Katarzyny Michalewskiej), Jarosław Jabrzemski, Andrzej Coryell (aforyzmy), Joanna Roszak, Marek Słomiak, Jolanta Skamarska, Szymon Ratajczak, Mirosława Poncyliusz, Zygmunt Dekiert, Anna Elżbieta Zalewska, Brygida Mielcarek, Irena Banaszkiewcz-Niedzielska, Jerzy Beniamin Zimny, Maciej Grla, Stanisław Romaniuk, Maria Ciążela, Kalina Izabela Zioła, Dorota Nowak, Krzysztof Wiśniewski, Agnieszka Mąkinia, Agata Łakatosz.

Proza: Jerzy Beniamin Zimny „Niecała jaskrawość” (fragment autobiograficznej powieści Gromnica), Andrzej Szmal „Stuor Muddus”.

Następne recenzje: Mateusz Wabik „Widok spoza piaskownicy wśród ruin” (Leszek Szaruga Fluktuacja kwantowa), Barbara Kęcińska-Lempka „Lekarstwo na współczesny świat” (Doromiła Wąsowska-TomawskaPowroty) i „Odnajdowanie Atlantydy” (Paweł Kuszczyński Wartości zauważone. Recenzje nie wszystkie), Jerzy Grupiński „Na Krechę – wierszystawka artystyczna” (Wierszystawka artystyczna. Antologia Grupy Literycznej „Na Krechę”).

Nadto fraszki Ewy Moskalik oraz rozszerzona obecność Agnieszki Balewskiej, której reprodukcjami obrazów dopełniono numer. Rozszerzona, gdyż obok prac plastycznych w najświeższym numerze PK znajdziemy trzy jej teksty: ”Myśli z laguny 2014”, „Wprowadzenie do wiedzy o sztuce” oraz „Pamięci Janiny Kotlińskiej malarki mistycznej natury – flory, pejzażu i światła”.

Jak podaje redakcja, PK dostępny jest także na Facebooku oraz stronie www.poecipolscy.pl

(marzec 2016)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Protokół Kulturalny” nr 54/55 – 2015

Z końcem minionego roku ukazał się podwójny numer poznańskiego „Protokołu Kulturalnego”. Bieżące wydanie kwartalnika zredagował Jerzy Grupiński. PK dostępny jest też na Facebooku oraz na stronie www.poecipolscy.pl Podwójniak zapoczątkowuje Andrzej Haegenbarth artykułem „Starowieyski ciągle ciekawi, oburza, porusza”. Zaraz potem do Starowieyskiego odnosi się J. Grupiński w materiale „Wypisy po pięćdziesiątce”. Cały numer zilustrowano kilkoma grafikami artysty, na ostatniej stronie podając jego skrócony biogram.

Jak zwykle w PK – dużo poezji: Gagik Davtyan (tłum. Kalina Izabela Zioła), Piotr Bagiński, Maciej Raś, Katarzyna Michalewska, Barbara Kęcińska-Lempka, Sebastian Nowak, Christian Medard Czerwiński, Aldona Szymko, Kacper Płusa, Barbara Tylman, Juliusz Rozmiłowski, Lech Lament, Mirosława Poncyliusz, Zdzisław Czwartos, Jerzy L. Kaczmarek, Tomas Transtromer (tłum. Czesław Miłosz), Adam Bolesław Wierzbicki, Wiktoria Marzena Szumiata. Nadto Fundacja Duży Format prezentuje trzy wiersze-zagadki polskich uczonych, których tytuły są inicjałami naukowców: M.S.-C.K.F.J.H.

I proza. Andrzej Katzenmark („Nie wypłyniesz poza swoją odyseję” - fragment), Stanisław Szwarc („Spacer”), Jacek Durski („Przestrzeń”), Maciej Porzycki („Pieprz czarny – mielony”, „Zwrot”, „Wodnik”), Tomasz Rębacz („Sytuacja 127”, „Sytuacja 377”, „Sytuacja 552”).

Miniesej: Dariusz Tomasz Lebioda „Ciemne malowidła”.

Plastyka: dr Agi Bali „Strategie buntu, czyli śmiech bez cenzury” (o wystawie „Strategie buntu” w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu).

Recenzje: Maria Magdalena Pocgaj „Srebrne pisanie” (Brygida Mielcarek Po wyszczerbionym obwodzie świata); Mateusz Wabik„Nieskończoność jak opra mydlana” (Olgerd Dziechciarz Przewrócona ósemka); Łucja Dudzińska o tomikach autorów Serii Wydawniczej Grupy Literycznej NA KRECHĘ (Wiktoria M. Szumiata Pod wiatrAdam B. Wierzbicki Dziedzictwo).

(grudzień 2015)

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Protokół Kulturalny” nr 53

Jest nowy numer „Protokołu Kulturalnego”. Kwartalnika wydawanego – przypomnijmy -  przez poznański Klub Literacki „Dąbrówka” (Piątkowskie Centrum Kultury PSM). Skromnie (w formacie A-4) pod względem edytorskim publikowane pismo nieźle spełnia ambicje literackie. Publikując poezję, prozę, eseje, recenzje (nie tylko książkowe), a także prezentacje twórczości artystów plastyków - czego najlepszym dowodem w bieżącym numerze jest przybliżenie grafik Marka Chaczyka. O którym to artyście nieco bliżej w miniartykule „Haczyk Chaczyka” pisze Lech M. Jakób.

Numer otwiera materiał Andrzeja Górnego „Demokracja – wynalazek człowieka?”, biorący na cel spektakl Demokracja Michaela Frayna, w reżyserii Pawła Szkotaka – wystawiony przez Teatr Polski w Poznaniu.

Dalej: poezji obszerna obecność. Publikują swoje utwory Edwin Morgan (w przekładzie Andrzeja Szuby), Ares Chadzinikolau, Stanisław Chyczyński, Omir Socha. Piotr Fedorczyk, Danuta Ewa Dachtera (debiut), Maria Ciążela, Zygmunt Dekiert, Sławomir Krzyśka, Maciej Porzycki, Kalina Izabela Zioła, Agnieszka Mąkinia, Brygida Mielcarek, Irena Banaszkiewicz-Niedzielska, Stefania Pruszyńska, Danuta Bartosz, Marek Słomiak, Jerzy Grupiński, Mariola Kalicka, Krystyna Wojciech-Ratajczak, Stanisław Chutkowski oraz Ewa Moskalik.

Proza: Stefan PastuszewskiJerzy Ł. KaczmarekBarbara TylmanAndrzej Szmal.

Eseje i szkice: Agi Bali „O twórczości Andrzeja Maciejewskiego”, Jerzy Beniamin Zimny „Wspomnienie o Marku Obarskim”, Sebastian Nowak „>ProtokółPosnania<”, Monika i Radomir MińscyMarych z Chwaliszewa”.

Recenzje: o zbiorze poetyckim Jolanty Skamarskiej W drodze pisze Stanisław Szwarc, o tomiku Edyty Kulczak kołysze się w tobie huśtawka Jerzy Grupiński, a o tomiku wierszy Marka Słomiaka Psalmy światłości strzegące Anna Kokot.

(wrzesień 2015)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

„Protokół Kulturalny” nr 52

Nowy numer poznańskiego kwartalnika „Protokół Kulturalny” - wydawany przez Klub Literacki „Dąbrówka” (Piątkowskie Centrum Kultury PSM) – otwierają Zapiski książkowego mola Barbary Kęcińskiej-Lempkimateriałem „Witkacy, demoniczne kobiety i Gnębon Puczymorda”. A wnętrze pisma dopełniają grafiki poznańskiej artystki, absolwentki wydziału malarstwa poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, Grażyny Strykowskiej – o twórczości której pisze bliżej pod koniec numeru Agnieszka Balewska.

Jak zawsze w PK, sporo poezji. Tym razem swoje utwory publikują: Angelika Janz (w tłum. Jerzego Ł. Kaczmarka), Elżbieta Gałęzowska-Krasińska, Ewa Moskalik, Sebastian Nowak, Barbara Tylman, Jolanta Pawełczyk, Jerzy Beniamin Zimny, Jolanta Baziak, Dawid Jung, Ryszard Biberstajn, Christian Medardus Manteuffel, Katarzyna Michalewska, debiutanci Jan Biedny i Aldona LatosikTomasz Rębacz, Mirosław Poncyliusz, Stanisław Romaniuk, Tadeusz Żukowski oraz Barbara Kęcińska-Lempka.

Proza: Olga Lalić-Krowicka „Podręcznik pani Tiny”, Tadeusz ZubińskiKometa Halleya” (fragment większej całości), Stefan Pastuszewski „Szczęśliwy rok trzynasty”, Zdzisław Czwartos „List do ojca pierwszy”.

Esej i szkic: Anna Kokot „Stan łaski Anaïs Nin” (dokończenie z poprzedniego numeru), Łucja Dudzińska „Cel i wykonana praca” (o Grupie Literycznej NA KRECHĘ), Alicja Kubiak „Małe prozy Zdzisława Czwartosa”.

Recenzje: dwie, autorstwa Katarzyny Michalewskiej. Obie tyczące zbiorów wierszy. Pierwsza - „Liczy się fakt pisania” o tomiku Łucji Dudzińskiej Membrana. Cyrkulacje (Zaułek Wydawniczy POMYŁKA, Szczecin 2014); druga o tomiku Doroty Nowak na dwa (Fundacja Literatury im. H. Berezy, Szczecin 2014).

(kwiecień 2015)

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

„Protokół Kulturalny” nr 51

Dotarł do naszej redakcji pięćdziesiąty pierwszy numer „Protokołu Kulturalnego”, wydawany przez Klub Literacki „Dąbrówka” PSM w Poznaniu. Skromne, acz z głową (i sercem) majstrowane pismo ukazuje się w rytmie kwartalnym. Bieżący numer otwierają: pożegnanie Stanisława Barańczaka (zmarłego w grudniu minionego roku) jego wierszem „Jeżeli porcelana, to wyłącznie taka” oraz esej (jego część pierwsza) Anny Kokot„Stan łaski Anais Nin”. A co w głębi poznańskiego kwartalnika?

Jak zwykle w „Protokole Kulturalnym”, najwięcej poezji. Swoje wiersze publikują Vania Christova – Georgieva Angelowa (tłumaczenie z bułgarskiego Vania Angelova Kalina Izabela Zioła), Sławomir Krzyśka, Jolanta Skamarska, Stefania Pruszyńska, Grzegorz Bazylak, Małgorzata Mylka, Tadeusz Żukowski, Tomasz Rębacz, Paweł Kuszczyński, Szymon Ratajczak, Katarzyna Kado, Tatiana Tokarczuk, Jolanta Ciechorowska, Stanisław Chutkowski (debiut), Jolanta Pawełczyk, Tadeusz Zawadowski, Krystyna Wojciech-Ratajczak, Brygida Mielcarek, Maria Ciążela, Maria Teresa Urban, Edyta Kulczak, Mikołaj Bogajewicz, Roromiła Wąsowska-Tomawska, Danuta Bartosz, Jerzy Szatkowski i Wincenty Różański.

Proza: Agnieszka Balewska „Myśli Rozplątane”, Piotr Bagiński „Dziwak” (fragment większej całości), Bogna HołyńskaAlicja”.

Recenzje i omówienia książek: Jerzy Grupiński Krystian Medard Manteuffel – polski pisarz w Dolinie Fosylii” (Christian Medard Manteuffel Dolina Fosylii. Polscy twórcy w krajobrazie niemieckiej kultury – 2013),Edyta Kulczak „Tajemnica trwa” (Paol Keineg, Jean-Claude Caer, Bruno Geneste Patrząc z Bretanii – 2014; przedruk z naszego portalu), Stanisław Adamkiewicz „Niezapominajka” (Barbara Tylman Nie zapomnieć – 2014), Jerzy Beniamin ZimnyMelania Fogelbaum” (Melania Fogelbaum Drzwi otwarte na nicość – 2013).

Nadto: Agnieszka Marcelina Rogulska „Spotkania poetów i poezji” (o wierszach Tadeusza Żukowskiego), Lech M. Jakób „5 lat portalu >Latarni Morskiej<”, Tadeusz ŻukowskiJerzy Szatkowski nagrodzony Złotą Książką im. W. Różańskiego na Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim 2014”, Edyta Kulczak „Wnętrze. Ten koń tańczy... (wywiad bez pytań) rozmowa z Andrzejem Hamerą oraz „Z detali składa się świat – o obrazie Andrzeja Hamery >OdlotOdlot< A. Hamery zamieszczono w numerze. Jak i kilka innych, wplecionych między teksty PK.

(styczeń 2015)

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

„Protokół Kulturalny” nr 50 - 2014

Redakcja poznańskiego „Protokołu Kulturalnego” ma powód do satysfakcji. Pojawił się bowiem pięćdziesiąty numer pisma, którego żywot trwa od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego roku. Początkowo ukazywało się nieregularnie, by od 1988 r. przyjąć rytm kwartalny. Rzecz wydaje, przypomnijmy, Klub Literacki „Dąbrówka” - Piątkowskie Centrum Kultury PSM. Skład redakcji zmieniał się. Obecnie pismo redagują: Jerzy Grupiński (pilotujący PK od początku) z Jolantą i Stanisławem Szwarcami. Gratulacje i życzenia przynajmniej kolejnej pięćdziesiątki!

A co w jubileuszowym numerze?

Kwartalnik otwiera miniesej Nielsa Hava (tłum. Elżbieta Wójcik-Leese) „Miłosz w Kopenhadze”.

Jak zwykle w PK – bardzo dużo poezji. I tak swoje utwory publikują: Pablo Neruda i Cesar Vallejo (tłum. Omir Socha), Katarzyna Michalewska, Bogna Hołyńska, Jolanta Szwarc, Maria Kalicka, Lidia Karbowska, Bohda Wrocławski, Jerzy Beniamin Zimny, Andrzej Sikorski, Łucja Dudzińska, Jerzy Grupiński, Bogumiła Janicka, Marek Słomiak, Barbara Tylman, Dorota Nowak, Kalina Izabela Zioła, Zygmunt Dekiert, Ewa Moskalik oraz Elżbieta Gałęzewska-Krasińska.

Nie zabrakło również prozy – choć w skromniejszym ilościowo wymiarze. Krótkie utwory ogłosili: wietnamski pisarz Can Van Khanh (tłum. Nguyen Chi Thuat we współpracy z Andrzejem Smyczkiem), Ewa Najwer oraz Zdzisław Czwartos.

Co dalej? Andrzej Górny publikuje recenzję „Dziadów” Adama Mickiewicza w reżyserii Radosława Rychcika (poznański Teatr Nowy – premiera: 22 marca 2014 r.).

Nie brakuje też recenzji książek. W sumie jest ich sześć.

Nadto J.B. Zimny ogłasza materiał „XXX rocznica śmierci Andrzeja Babińskiego”, Anna Kokot felieton „Ziomale z Fejsa”, zaś Sebastian Nowak „Słownik Wyrazów Bliskonaśladowczych”.

Numer dopełniają zdjęcia rzeźb Marioli Kalickiej – artystki od lat z poznańskim Klubem Literackim w Zamku, obecnie w Piątkowskim Centrum Kultury „Dąbrówka”.

Na koniec zostawiliśmy informację o materiale jubileuszowym redaktora naczelnego. Jako że okoliczność szczególna, zamieszczamy rzecz w całości.

 

Jerzy Grupiński: „PROTOKÓŁ” PO RAZ PIĘĆDZIESIĄTY

Przypomnijmy, wychodziły w Poznaniu, licząc od II wojny pisma: „Życie Literackie”, „Tygodnik Zachodni”, „Wyboje”, „Nurt”, „Nowy Nurt”, „Pro arte”, „Arkusz”. Po upadku tego ostatniego (prowadzonego przez Bogusławę Latawiec) w roku 2003 – „Protokół Kulturalny” wydawany przez Klub Literacki (wówczas w Centrum Kultury „Zamek”), stał się jedynym (acz edytorsko skromnym) pismem literackim w Poznaniu, jeśli przyjąć, że „Czas Kultury” jest periodykiem kulturalno – naukowym. Strach pisać… w mieście Poznaniu, silnym przecież ośrodku literackim, uniwersyteckim. Bliska Bydgoszcz wydaje dwa periodyki zwrócone w stronę literatury, Wrocław oczywiście ją przebija.

Wracając do „Protokołu Kulturalnego”, wszystko zaczęło się od białkowego powielacza w Pałacu Kultury i pisma „Spotkania” na ośmiu stronach. W numerze pierwszym publikowali m.in. Irena Szelągiewicz-Ellenikos, Stanisław Piskor, Włodzimierz Paźniewski, Andrzej Mendyk, Tomasz Rzepa i Edward Popławski. Numer 2, datowany 17.05.1976 został zamknięty na zawsze w dyrek- cyjnych biurkach Pałacu. Były w nim m.in. wiersze Andrzeja Babińskiego, Wincentego Różańskiego, Kazimierza H. Smuczka, Tadeusza Brzozowskiego, Włodzimierza K. Marczewskiego, Tadeusza Wyrwy-Krzyżańskiego; proza Barbary Kęcińskiej (Lempka), Krzysztofa Lisa, proza poetycka Andrzeja Babińskiego.

Nie udała się próba reanimowania „Spotkań” w roku 1992 numerem, w którym czytamy teksty m. in. Anny Czujkowskiej, Katarzyny Michalewskiej, Tomasza D. Tomkowiaka, Jarosława Mulczyńskiego, Włodzimierza Jędrzejczaka, Andrzeja Ogrodowczyka i Jerzego Fryckowskiego.

Potem była „Wena” redagowana przez Artura Wrzeciono i Jakuba Chomiczańskiego, a po „Wenie” pismo pt. „W zmowie”, prowadzone przez Tomasza Fellmana, Macieja Kaczyńskiego i Artura Wrzeciono, zawierające w swym pierwszym (a zarazem ostatnim) numerze m. in. Jakoba Boehme – „Sex puncta theosophica”, wiersze Piotra Pawlaka, Lindy Nemec Foster, Marianny Bocian, Charlesa Bukowskiego. Były i teksty Joanny Rzeszotek, Marty Fox, Bożeny Budzińskiej, Sergiusza Sterny-Wachowiaka i in. Od roku 1995 zaczął wychodzić jako dodatek literacki do „Gazety Zamkowej” – „Protokół Towarzyski”, po trzech latach przekształcony w „Protokół Kulturalny”, wsparty piórami młodych (wówczas) polonistów z UAM, Michała Januszkiewicza i Rafała Kochanowicza.

Wertując numery „Protokołu”, natykam się na egzemplarz poświęcony rzeźbom Marioli Kalickiej, też i na ten wydany w przełomie tysiącleci z wywiadem m.in. z o. Janem Górą. Zakonnik prosił o dziennikarkę umówioną na rozmowę – „żeby mi była dobra laska”. Wysłaliśmy Annę Kokot. Były numery m. in. poświęcone Günterowi Grassowi, Franciszkowi Starowiey- skiemu, Horstowi Bienkowi. Publikowali w „Protokole” m .in. Bogusława Latawiec, Ewa Najwer, Julia Hartwig, Wacław Oszajca, Marcin Świetlicki, Dariusz Foks, Krzysztof Kuczkowski, Ryszard K. Przybylski, Sergiusz Sterna - Wachowiak. Z młodszych debiutowali m. in. Roman Bromboszcz, Dawid Jung. Do pisma dołączano debiutanckie arkusze m. in. Anny Czerwińskiej, Bogdana Szutowskiego, zbiorczy „Arkusz 2004”. Przez pewien okres funkcjonował i dodatek młodszej literatury pt. „Okowykolokularny”, prowadzony przez Omira Sochę. Szkoda tej porzuconej inicjatywy, w której partycypowały najciekawsze młode pióra.

„Protokół” bywa chętnie komentowany: „Topos”, „Latarnia Morska”, „Akant”, także w blogach Leszka Żulińskiego i Jerzego Beniamina Zimnego. W necie bywa, że czasem notowany jako nieregularnik, tymczasem od 1988 roku jest regularnym (odpukać w niemalowane) kwartalnikiem. Jedynym w Poznaniu, powtórzmy, pismem konsekwentnie zwróconym w stronę literatury.

(wrzesień 2014)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

„Protokół Kulturalny” nr 49 - 2014

Jest nowy numer poznańskiego „Protokołu Kulturalnego” - pisma wydawanego przez Klub Literacki „Dąbrówka” Piątkowskiego Centrum Kultury PSM. W numerze wykorzystano fotogramy Agaty Amelii Wawrzyniak – absolwentki kulturoznawstwa UAM, animatorki kultury, założycielki kawiarni artystycznej PoemaCafe w Poznaniu. A jakie teksty w numerze 49 PK?

Jak zwykle, najwięcej poezji. Po jednym wierszu zmarłych w w tym roku poetów: Tadeusza Różewicza, Tadeusza Stirmera i Marka Kośmidra. Na stronie drugiej prezentacja Dawida Junga – poety, badacza kultury i redaktora naczelnego „Zeszytów Poetyckich”: nota, fota, osobista wypowiedź oraz fragment „Poematu o mówieniu prawdy”.

Nadto swoje wiersze w bieżącym numerze publikują: Niels Hav (przekład Lena Preis), Zdzisław Czwatos, Danuta Bartosz, Maria Ciążela, Irena Banaszkiewcz-Niedzielska, Maria Teresa Urban, Edyta Kulczak, Maria Magdalena Pocgaj, Brygida Mielcarek, debiutantka Małgorzata Mylka, Mirosława Poncyliusz, Jolanta Pawełczyk, Stanisław Szwarc, Darfomiła Wąsowska-Tomawska, Dariusz Tomasz Lebioda, Piotr Bagiński oraz Stefan Pastuszewski. A na pierwszej stronie znajdziemy wiersz bez tytułu („Ktoś się długo pochylał nade mną...”) Karola Wojtyły.

Gdy o prozę idzie, jest opowiadanie Jolanty Szwarc pt. „Oczekiwanie”.
Co jeszcze? Stanisław Piskor kończy (rozpoczętą wcześniej) publikację szkicu o poezji Andrzeja Szuby „Postscripta do współczesności”.
Jerzy Grupiński wspomnieniową notą żegna poetę: „Zmarł Marek Kośmider 13 stycznia 2014 roku”.
Drugie pożegnanie jest autorstwa Marii Magdaleny Pocgaj: „W PoemaCafe – Tadeuszowi Stirmerowi”.

Nadto trzy recenzje: Anny Kokot „Mandragora w laboratorium poetki” (o tomiku Łucji Dudzińskiej Z mandragory) i „Sadowniczka autorskiego Edenu” (o tomiku Katarzyny Michalewskiej Ziemia święta) oraz Mirosławy Poncyliusz „Przed godziną późną, wieczorną...” (o zbiorze Pawła Kuszczyńskiego Pora zdumienia).

(maj 2014)

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

"Protokół Kulturalny” nr 48 - 2014

Pierwszy tegoroczny numer poznańskiego PK otwiera szkic „Postscripta do współczesności” Stanisława Piskora, będący wstępem do książki Andrzeja Szuby 107 strzępów. Przedsłowie tego materiału, autorstwa Jerzego Grupińskiego, przytacza cytat z tomu esejów filozoficzno-literackich Pochwała niezrozumiałości Wojciecha Czaplewskiego: Eseista oskarża postmodernizm o świadomość tego, że „wszystko, co da się powiedzieć, zostało już powiedziane i w związku z tym możemy już tylko cytować, powtarzać, parafrazować, parodiować i małpować. (…) Postmodernizm lubuje się w labiryntach, zwłaszcza typu chaotycznego, zwłaszcza w labiryntach luster.”

A dalej dwa wiersze Walta Whitmana w tłumaczeniu Andrzeja Szuby.

Poezji, jak zwykle w PK, jest więcej. I tak swoje wiersze tu prezentują: debiutantka Jolanta Skamarska, Barbara Kęcińska-Lempka, Barbara Tylman, Krystyna Ratajczak, Sławomir Krzyśka, Marek Słomiak, Łucja Dudzińska, Dorota Nowak, Zygmunt Dekiert, Agata Amelia Wawrzyniak, Jolanta Szwarc, Agnieszka Anna Grzelczak, Jerzy Beniamin Zimny, Andrzej Sikorski, Kalina Izabela Zioła, Stefania Pruszyńska, Paweł WawrzyniakElżbieta Gałęzewska-Krasińska.

Proza? Też jest. Choć w szczuplejszej reprezentacji. Opowiadania Barbary Kęcińskiej-Lempki, Ewy Klajman-Gomolińskiej i Władysława Łazuki. Oraz ostatni odcinek wspomnień Wandy Wasik z książki Spotkałam Iłłakowiczównę.

Co jeszcze? Recenzje. O zbiorze Kuszenie świętego Poetego J. Grupińskiego pisze Katarzyna Michalewska. O książkach Leona Brofelta AmuletMirosławy Poncyliusz Tylko skrzydła czyszczę – Anna Kokot. O tomiku Izabeli PalińskiejZawczasu J. Grupiński.

Numer zamykają aforyzmy Lecha M. Jakóba, Katarzyny Michalewskiej Tadeusza Dziewanowskiego. W numerze wykorzystano zdjęcia Krzysztofa Ratajczaka.

Ale to nie wszystko. Wewnątrz numeru jeszcze jeden materiał - Jerzego Grupińskiego. O zmarłym - z początkiem tego roku - poecie Tadeuszu Stirmerze (ur. 1951). Małe wyimki z tekstu.

(...) Tadeusz Stirmer jest autorem pięciu książek poetyckich: Dla nikogo mnie nie ma (2002), Na ściernisku (2007), Łamana polszczyzna (2009), Bwana Polanda i Śpij dobrze, dziecko (2011). Był członkiem Klubu Literackiego „Dąbrówka”, Związku Literatów Polskich i Grupy Literackiej „Dysonans”.

Ciężar słów, obowiązków pracownika słowa kojarzy się z początkami twórczości Tadeusza. Zaczynał bowiem jako rzeźbiarz, autor zwalistych, ekspresyjnych postaci, noszących świadomie zaznaczone ślady dłuta. Potem przyszedł czas na pióro, na literaturę. Bohaterami wierszy stają się często ludzie przetrąceni, nieszczęśliwi, cierpiący – czuli i wrażliwi (…).

Zostawił nam utwory niełatwe, z autorską tajemnicą, którą nie zawsze udaje się otworzyć, zrozumieć. Ale czy zawsze rozumiemy siebie czy innych – słowa, czyny? Kiedy przyjmujemy w siebie ciemność czyjegoś wiersza, czyż nie następuje porozumienie głębsze, większe niż przy kontakcie opartym o logikę, o empirię?

Na literacką ścieżkę wstąpił późno, jako dojrzały człowiek – mężczyzna. Debiutował w naszym klubowym periodyku „Protokół Kulturalny” wiersze o strychu, na którym nic już nie należy ruszać, przestawiać. Ni wiedział jeszcze wtedy, jak wiele zmieni się w Jego wierszu i życiu.

Tadeusz Stirmer – poeta, uczciwy aż do bólu i prawdomówny, wyjątkowo uczulony na fałsz, zwłaszcza kłamstwo wiersza i obłudę.  W odautorskim posłowiu do książki Bwana Polanda pisał:

„Niewiele tych wierszy, nad licznymi ciąży duch, pamięć, strach bezsennych nocy, bywa, że miłość. I nie najważniejsze jest, jak owe wiersze zostaną odczytane. Liczy się nade wszystko pasja i egoizm, próba indywidualnego języka w opisywaniu świata, szczególnie, kiedy świat rozrasta się do wielkości pojedynczego człowieka i pytania: dlaczego?” (...)

(luty 2014)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

„Protokół Kulturalny” nr 47 - 2013

Przypomnijmy: niewielkie pismo literackie (16 stron, format A4), acz dla poznańskiego środowiska ważne, wydawane jest przez Klub Literacki „Dąbrówka” - Piątkowskie Centrum Kultury PSM. Już trzynasty rok. Redagują je Jerzy Grupiński oraz Jolanta iStanisław Szwarcowie. W każdym z kolejnych numerów znajdziemy nowe wiersze, prozę, recenzje, czasem szkic lub esej, a też informacje kulturalne.

A co w świeżo wydanym numerze PK?

Numer otwiera Tadeusz Dziczkaniec-Żukowski obszernym materiałem tyczącym twórczości Wincentego Różańskiego Nikifor z Ostrobramskiej (albo apokaliptyczne sielanki)”.

Kontynuuje „Zapiski książkowego mola” Barbara Kęcińska-Lempka, zamieszczając krótki szkic o literaturze kryminalnej „Harmonia w 'szekrach' czyli trup a sprawa światowa”.

Sporo poezji. Swoje wiersze publikują: Jolanta Baziak, Lubina Hajduk-Veljkovićowa, Karol Samsel, Maria Ciążela, Mirosława Poncyliusz, Edyta Kulczak, Tadeusz Stirmer, Brygida Mielcarek, Mariola Kalicka, Daromiła Wąsowska-Tomawska, Maria Teresa Urban, Jolanta Szwarc i debiutant Mateusz Rusek.

Proza? „Gromnica” - fragment powieści Jerzego Beniamina Zimnego. Nadto miniatura „Miłość, seks i gramatyka” B. Kęcińskiej-Lempki.

Ciąg dalszy wspomnień Wandy Wasik o Kazimierze Iłłakowiczównie - „Spotkałam”.

Trzy recenzje książek. A też omówienie inscenizacji „Balladyny” Juliusza Słowackiego w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego – wystawionej przez Teatr Polski w Poznaniu: „Kiedy absurd dogania absurd” autorstwa Andrzeja Górnego.

Nadto informacja Anny Kokot o Bydgoskiej Literackiej Nagrodzie Roku 2012 „Strzała Łuczniczki”, a także zabawny słowniczek wyrazów bliskonaśladowczych Sebastiana Nowaka.

A między teksty wpleciono rysunki Wincentego Różańskiego – pochodzące z archiwum Jerzego Szatkowskiego. To graficzne portrety m. in. A. Babińskiego, E. Stachury, S. Barańczaka i R. Milczewskiego-Bruno.

(styczeń 2014)

------------------------------------------------------------------------------------------------

 


"Protokół Kulturalny" nr 46 - 2013

To trzynasty rok ukazywania się skromnie edytorsko wydawanego pisma literackiego. Przypomnijmy: wydawcą jest Klub Literacki "Dąbrówka" - Piątkowskie Centrum Kultury Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu. Bez dystrybucji za pomocą wyspecjalizowanych agend. Rozchodzi się - by tak rzec - pocztą pantoflową . Docierając w ten sposób do zainteresowanych i w głębi kraju. Pod tym względem przypominać może słynnego już w historii niekomercyjnej prasy "Łabuzia", który kilkanaście lat podobnymi ścieżkami okrążał Polskę. "Łabuzia" stworzył i pilotował ś.p. Leon Zdanowicz. "Protokół Kulturalny" powołał do bytu i nim szefuje Jerzy Grupiński. Przy współpracy duetu Jolanty i Stanisława Szwarców.

A co przynosi nr 46?
Numer otwiera obszerny szkic Anny Kokot "Akupunktura ironii" - o funkcji ironii (wobec ignorancji) w poezji Z. Herberta. Publikowany tekst zdobył I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na esej ("Ignorancja ma skrzydła orła i wzrok sowy. Ironia śmiechu, ironia kłamstw i my sami w twórczości Zbigniewa Herberta").

Bogato reprezentowana jest poezja. Poczynając od tłumaczenia Andrzeja Szuby wiersza Walta Whitmana "Północny gwiazdozbiór z bożonarodzeniowym pozdrowieniem do południowego". Dalej publikują: Jan Kasper, Krystyna Wojciech-Ratajczak, Barbara Tylman, Irena Banaszkiewicz-Niedzielska, Barbara Kęcińska-Lempka, Stanisław Szwarc, Łucja Dudzińska, Elżbieta Gałęzowska-Krasińska, Marek Słomiak,  Sławomir Krzyśka, Jolanta Szwarc, Zygmunt Dekiert, Hrant Alexanyan (tłum. Kalina I. Zioła), Stefan Pastuszewski, Andrzej Grabowski.

Jest też krótka proza: Piotr Paschke "Moja największa miłość".
Z kolei Wanda Wasik kontynuuje wspomnienia o Kazimierze Iłłakowiczównie ("Spotkałam").
Jan Beniamin Zimny zamieszcza felieton "Książka zamiast chleba".

Marek Kośmider polemizuje z felietonem "Literacki plankton" A. Kokot z poprzedniego numeru PK ("Plankton?").
Kalina I. Zioła w tekście "Motyl na kamieniu" opowiada o wrażeniach z wernisażu rzeźb Marioli Kalickiej i Joanny Buczak.

W numerze znajdziemy także kilka recenzji nowych książek. Omawiają: J. Grupiński (Jan Kasper "Jeszcze, jeszcze dalej"), Wanda Skalska (Mirosława Poncyliusz "Zdarzyło się. Es ist geschehen"), Edyta Kulczyk (Danuta Bartosz "Tylko smutek jest wierny"), Marek Czuku (Izabela Iwańczuk "Perły wieczne" i Dariusz Staniszewski "Rozpinając tęczę"), Alicja Kubiak (Dorota Masłowska "Kochanie, zabiłam nasze koty").

Numer przeplatają obrazy Anny Klimaszewskiej - absolwentki PWSSP w Poznaniu. Niestety, w wersji bezkolorowej, gdyż pismo nie ma możliwości używania barw.

(lipiec 2013)
---------------------------------------------------------------------------
"Protokół Kulturalny" nr 45 - 2013

Pojawił się nowy numer „Protokołu Kulturalnego” – którego wydawcą jest Klub Literacki "Dąbrówka" i Piątkowskie Centrum Kultury Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Skromny periodyk redagują Jerzy Grupiński oraz Jolanta i Stanisław Szwarcowie.
Numer otwiera wspomnienie „Spotkałam” Wandy Wasik (poetki i malarki) o Kazimierze Iłłakowiczównie – której trzydziestolecie śmierci wypada w tym roku. J. Grupiński w słowie odredakcyjnym zapowiada ciąg dalszy w następnym numerze PK.

Jak zwykle w „Protokole Kulturalnym” dużo poezji. I tak swoje wiersze publikują Zhang Zhi – Diablo (w tłum. z angielskiego Anny Kokot), Kalina Izabela Zioła, Daromiła Wąsowska-Tomawska, Jolanta Pawełczyk, Rafał T. Czachorowski, Mirosława Poncyliusz, Brygida Mielcarek, Maria Ciążela, Edyta Kulczak, Katarzyna Michalewska, Teresa Tomsia, Aldona Wiśniewska, Bartłomiej Walkowiak, Jerzy Beniamin Zimny, Dariusz J. Bednarczyk, Tomasz Stirmer, Vardan Hakobyan (w tłum. Danuty Bartosz), Slave F. Dimoski i Mite Stefoski (w tłum. K.Z. Zioły), Henryk Smuczek.

Co dalej? Krótka proza Alicji Kubiak „Dziewczynka o dwóch twarzach”.
Materiał Anny KokotDiablo i piękna Choi Lai Sheung”. Diablo to Zhang Zhi, chiński poeta, krytyk literacki i redaktor naczelny kwartalnika „Guozi Hanyu Shitan”. Z kolei Choi Lai Sheung to mistrzyni kaligrafii, wirtuoz w tańcu z mieczami, poetka, doktor literatury, stojąca na czele pisma „Newspaper of Hong Kong Literature” oraz periodyku „Newspaper of Hong Kong Literature & Art.” W materiale jest m. in. mowa także o kwartalniku „The World Poets Quarterly” – gdzie pojawiły się wiersze, zdjęcia i biogramy członków Klubu Literackiego – m. in. J. Grupińskiego, Agnieszki Mąkini oraz Anny Kokot.

Andrzej Górny w artykule „Czas przeżywania – to jest to” recenzuje przedstawienie spektaklu „Zażynki” Anny Wakulik (w reż. Katarzyny Kalwat) wystawionego przez Teatr Polski w Poznaniu.

„Pamiętnik z okresu dojrzalszego” Bogdana Knopa przedstawia książkę Aleksandry Keller Listy Nauzykai. Z kolei A. Kokot (”W malinowym chruśniaku”) przybliża tomik poetycki A. Mąkini Bohema – Poema.
D. Wąsowska-Tomawska informuje o działaniach Salonu Artystycznego im. Jackowskich w Pobiedziskach, zaś Alicja Kubiak publikuje artykuł „Nagrody 2012. Bieńczyk, Dybczak, Liao Yiwu”.

W numerze wykorzystano grafiki Aldony Wiśniewskiej, publikując na ostatniej stronie obszerny biogram artystki, pióra Andrzeja Haegenbartha.

(kwiecień 2013)

--------------------------------------------------------------------------------------------

"Protokół Kulturalny" nr 43 - 2012

Ukazał się czterdziesty trzeci numer "Protokołu Kulturalnego" - poznańskiego pisma, wychodzącego od trzynastu lat. Wydawcą jest Klub Literacki "Dąbrówka" i Piątkowskie Centrum Kultury Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Niewielki literacki periodyk redagują Jerzy Grupiński oraz Jolanta i Stanisław Szwarcowie. Najnowszy numer (16 stron formatu A4), zawierający poezję, prozę, szkice i recenzje dopełniają fotografie pejzażowe Andrzeja Szmala.

I A. Szmal otwiera numer swoim tekstem "Kelly". To fragment imresyjnej relacji z lapońskiej podróży. Autor tejże relacji oraz zdjęć jawi się w "Protokole Kulturalnym" również jako poeta - garścią opubikowanych wierszy. Jak informuje nota, S. Szmal, absolwent biologii UAM, zafascynowany szwedzką Laponią, jest też śpiewakiem, a swoje fotograficzne prace wystawiał w galeriach krajowych i szwedzkich.

W bieżącym numerze swoje wiersze - oprócz wyżej wspomnianego - publikują Daniel Bourne (w przekładzie Tadeusza Drewnowskiego), Dorota Nowak (debiut), Olga Lalić-Krowicka, Mariusz Kusion, Mirosława Poncyliusz, Dorota Szachewicz, Szymon Ratajczak, Maria Teresa Urban, Brygida Mielcarek, Agnieszka Mąkinia, Kalina Izabela Zioła, Maria Ciążela, Stanisław Szwarc i Maria Arbor (debiut).

Fragment prozy pt. "Pijawki" publikuje Jolanta Szwarc.
Nadto w poznańskim piśmie "Teatr MplusM Anny Szymczak" (rozmowy w Piątkowskim Centrum Kultury "Dąbrówka"), "Kup sobie raj" Alicji Kubiak (o spektaklu Magnusa Dahlstroma "Turyści" w reż. Leny Frankiewicz - Scena Nowa Teatru Nowego w Poznaniu), "Sacrum - nieobjęte" Andrzeja Górnego, "Listy do przyjaciela" Kaliny I. Zioły.

Jak zwykle w PK sporo omówień i recenzji książek. "Futro z brajtszwanców i stopy egipskiej mumii" Barbary Kęcińskiej-Lempki (Elżbieta Stankiewicz-Daleszyńska Triada oniryczna 2011, Renata Lis Ręka Flauberta 2011). Edyta Kulczak "Drzewa nie zapomną zakwitnąć na wiosnę..." (Jolanta Pawełczyk Z błękitu i ochry 2011). Marek Czuku "Poszukiwanie sensu w samotności" (Marek Słomiak Powróćmy z długich samotnych podróży 2011) i "Wiersze o życiu, bliskości i ciszy" (Mirosława Poncyliusz Zdarzyło się 2011). Agnieszka Hejmowska "Wiersz na oddech, światło i falę" (Jerzy Grupiński Wiersz na oddech, światło i falę).

(październik 2012)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Protokół Kulturalny" nr 40 - 2011

Z końcem roku 2011 ukazał się czterdziesty numer „Protokołu Kulturalnego” – pisma wydawanego przez Klub Literacki „Dąbrówka” – Piątkowskie Centrum Kultury (Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Rzecz jest pilotowana przez Jerzego Grupińskiego oraz małżeństwo Jolantę i Stanisława Szwarców. Skromne edytorsko i objętościowo pismo skupia się głównie na literaturze i sztuce.

Numer otwiera interesujący szkic krytyka sztuki i publicysty Andrzeja Haegenbartha „Ilustracje dla dorosłych” - o ilustrowaniu literatury pięknej. Przywoływane są przykłady grafik Andrzeja Strumiłły, Jerzego Joachimiaka i Lecha Frąckowiaka – z których kilka zreprodukowano na kolejnych stronach bieżącego numeru PK.

Pokaźnie wygląda blok poetycki. Wiersze swoje publikują: Tadeusz Wyrwa-Krzyżański, Dominik Piotr Żyburtowicz, Marek Słomiak, Daromiła Wąsowska-Tomawska, Barbara Kęcińska-Lempka, Maria Urban, Zygmunt Dekiert, Barbara Tylman, Mariola Kalicka, Irena Banaszkiewicz-Niedzielska, Omir Socha, Elżbieta Gałęzewska-Krasińska, Teresa Tomsia, Tomasz Stirmer, Sebastian Nowak oraz Łucja Dudzińska.
Gdy o prozę idzie, znajdziemy w nowym numerze PK fragment powieści Pani Egucka „Cienie losów zapoznanej gałęzi rodziny RomanowówElżbiety Stankiewicz-Daleszyńskiej oraz krótkie teksty Teresy Januchty, Władysława Łazuki i Zdzisława Czwartosa.

Jest też szkic Teresy Tomsi „Miara na życie, na wiersz” o twórczości poetyckiej Ireny Knapik-Machnowskiej.  Oraz trzy omówienia książek: Barbary Kęcińskiej-Lempki (o Płaszczu M. Gogola), Zbigniewa Leszczyca Mirosławskiego (o zbiorze poetyckim ZdarMirosławy Poncyliusz Zdarzyło się), Krystyny Wojciech-Ratajczak (o tomiku Powrót do brzozowego lasu Jarosława Jackiewicza).

Bieżący numer „Protokołu Kulturalnego” zamyka blok kilkunastu nowych aforyzmów Lecha M. Jakóba.

(grudzień 2011)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
"Protokół Kulturalny" nr 39 - 2011

Ukazał się nowy numer poznańskiego „Protokołu Kulturalnego” – wydawanego przez Klub Literacki „Dąbrówka” – Piątkowskie Centrum Kultury PSM. Skromne edytorsko i szczupłe objętościowo pismo literackie, wychodzące nieregularnie, redagowane jest przez zespół w składzie: Jerzy Grupiński oraz Jolanta i Stanisław Szwarcowie.
Bieżący numer zdominowały rysunki, wiersze, a też szkice krytyczne (jedna recenzja i rzecz o twórczości Marca Chagalla) Zbigniewa Kresowatego.

Zakres działalności Z. Kresowatego jest imponujący: artysta-malarz, poeta, eseista, historyk sztuki, ikonopisarz,  krytyk literacko-artystyczny, rzeźbiarz, konserwator dzieł sztuki oraz animator kultury. Debiutował w miesięczniku „Odra” w 1987 r. Ma na swoim koncie dziewięć książek poetyckich i dwie publicystyczne z tzw. „literatury faktu”. Mieszka i tworzy we Wrocławiu.

W nowym „Protokole Kulturalnym” swoje wiersze (po jednym lub dwa) prezentują: Katarzyna Michalewska, Małgorzata Ciążela, Dorota Surdyk, Omir Socha, Edyta Kulczak, Szymon Ratajczak, Andrzej Dębkowski, Marek Czuku, Jolanta Szwarc, Maria Ciążela, Krystyna Wojciech-Ratajczak, Rozalia Nowak, Paweł Kuszczyński, Mirosława Poncyliusz, Jolanta Pawełczyk, Stanisława Łowińska, Brygida Mielcarek, Róża Łakatosz, Agnieszka Mąkinia oraz Wanda Nowik-Pala.
Jest też proza: fragment większej całości „Kiedy obróci się dom” Jana Hyjka.
Nadto znajdziemy w numerze recenzje sześciu książek. O Narracjach ormiańskich Adama Czerniawskiego pisze Piotr Zawadzki, o tomie Ona Tomasza Sikory pisze Alicja Kubiak, o zbiorku wierszy Obcym wstęp wzbroniony Jolanty Ciecharowskiej Zbigniew Kresowaty, o tomiku Forever Marka Czuku Jerzy Grupiński, o zbiorze Niepewność chwil Barbary Tylman Zygmunt Dekiert, a o tomie Brygidy Mielcarek Przestrzenie myśli Jolanta Pawełczyk.

(wrzesień 2011)

----------------------------------------------------------------------------------------------
"Protokół Kulturalny" nr 38 - 2011

Wyszedł trzydziesty ósmy numer "Protokołu Kulturalnego" - poznańskiego pisma, które ukazuje się od dwunastu lat. Wydawcą jest Klub Literacki "Dąbrówka" i Piątkowskie Centrum Kultury Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Niewielki literacki periodyk redagują Jerzy Grupiński oraz Jolanta i Stanisław Szwarcowie. Najnowszy numer (16 stron formatu A4), zawierający poezję, prozę, eseje i recenzje dopełniają grafiki Kamila Krowickiego.

W bieżącym numerze swoje wiersze publikują Marek Słomiak, Tadeusz Strimer, Jerzy Grupiński, Krystian Medard Manteuffel, Marta Kapelińska, Zhang Zhi (tłumaczenie z angielskiego Agnieszka Mąkinia), Tadeusz Wyrwa-Krzyżański, Tomasz W. Rzepa, Daromiła Wąsowska-Tomawska, Jan Hyjek, Barbara Kęcińska-Lempka, Jacek Kukorowski, Mariola Kalicka, Mikołaj Bogajewicz, Łucja Dudzińska, Barbara Tylman, Irena Niedzielska, Zygmunt Dekiert, Elżbieta Gałęzewska-Krasińska oraz Stanisław Szwarc.
Co jeszcze w zdominowanym przez poezję "Protokole Kulturalnym" 38/2011? Między innymi krótka proza Stefana Pastuszewskiego i dwa eseje, których autorami są Maciej Karpiński ("Chwila-teraz") i Krystian M. Manteuffel ("Klątwa skrzywdzonego węża"). Są też recenzje Katarzyny Michalewskiej (nowych tomików Z. Dekierta i T. Stirmera), Jacka Karolaka (o zbiorze wierszy Dziesięć palców J. Grupińskiego), a także Jolanty Szwarc (o tomie poetyckim Człowiek rośnie cicho Kazimierza Nowosielskiego).
Choć nieregularnie ukazujący się periodyk nie ma dużego zasięgu, jednak warto docenić jego znaczenie dla lokalnego środowiska.

(sierpień 2011)

----------------------------------------------------------------------------------------------
"Protokół Kulturalny" nr 36 - 2010

Ukazał się trzydziesty szósty numer niewielkiego poznańskiego pisma literackiego „Protokół Kulturalny”, wydawanego przez Klub Literacki „Dąbrówka” – Piątkowskie Centrum Kultury Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Nieregularnik – redagowany przez Jerzego Grupińskiego oraz Jolantę i Stanisława Szwarców -  ukazuje się od szesnastu lat. Niewątpliwie takie niszowe pisemka, funkcjonujące w obiegu selekcyjnym i na obszarach małych, mają swój niepowtarzalny urok.

Liczący 16 stron formatu A4 najnowszy numer zawiera m. in. wiersze Kazimierza Hoffmana, Wojciecha Kawińskiego, Zygmunta Dekierta, Doroty Surdyk, Łucji Dudzińskiej, Justyny Krawiec i Jerzego Utkina, prozę Wojciecha Pestki, Szymona Ratajczaka i Jacka Durskiego, eseje Jolanty Baziak i Anny Kokot oraz kilka recenzji. Numer został plastycznie oprawiony pracami Izabeli Czarny – z urodzenia krakowskiej artystki, mieszkającej w Poznaniu.
Do „Protokołu Kulturalnego” włączono dodatek (trzeci numer) „Okowykol Okularny”, który otwierają wiersze i rozmowa (prowadzona przez Beatę Patrycję Klary) z Genowefą Jakubowską-Fijałkowską. Dodatek redaguje Omir Socha.

Publikacja tego numeru zbiegła się z czterdziestoleciem poznańskiego Klubu Literackiego – założonego w 1970 r. przez Jerzego Grupińskiego, poznańskiego poetę i krytyka. Tenże Klub w ciągu czterdziestu lat gościł wielu znamienitych twórców, a u jego początków jego spotkania współtworzyli: Andrzej Babiński, Stanisław Barańczak, Edward Balcerzan, Ryszard Milczewski-Bruno, Jerzy Satanowski, Edward Stachura i Jerzy Szatkowski.
Klub opublikował w tych latach wiele ulotek poetyckich, arkuszy, almanachów i tomików poetyckich. Jest też inicjatorem znanego w kraju Ogólnopolskiego Konkursu Wierszy o Laur Klemensa Janickiego.

(listopad 2010)