„Niebieskie neony. Antologia poezji twórców powiatu gdańskiego”, Wydawnictwo OSKAR, Gdańsk 2014, str. 252

Kategoria: port literacki Utworzono: sobota, 03 styczeń 2015 Opublikowano: sobota, 03 styczeń 2015


Szymon Prowacki

WESPÓŁ W ZESPÓŁ

I proszę, jakież piękne lokalne przedsięwzięcie. Mam przed sobą solidnie wydaną księgę – w twardej oprawie, szytą, na kredowym papierze i z mnogością kolorowych ilustracji: antologię poezji twórców powiatu gdańskiego Niebieskie neony. Wydaną staraniem Stowarzyszenia Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin – przy wsparciu kilkunastu (!) podmiotów, między innymi lokalnych gmin właśnie (Pruszcz Gdański, Przywidz, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie, Cedry Wielkie, Kolbudy, Pszczółki), a nawet parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Pruszczu Gdańskim. Aż chciałoby się za Kabaretem Starszych Panów zawołać I wespół w zespół, by żądz moc móc wzmóc...

Obszerna księga, w wyborze redakcji, opracowaniu graficznym i posłowiu Romana Ciesielskiego, poprzedzona wstępem Haliny Goral-Rybkowskiej, zawiera utwory dwudziestu pięciu poetów (i poetek), a też reprodukcje prac plastycznych dwudziestu dziewięciu artystów powiatu gdańskiego.

I zbudowano ją wedle wypróbowanych zasad dla tego typu wydawnictw. To znaczy, że znajdziemy w antologii odpowiednią oprawę merytoryczną – przy utworach i reprodukcjach również sylwetki twórców (z dołączonymi fotami), spis ilustracji, a także bibliografię.

Powiada w posłowiu R. Ciesielski: Niniejsza antologia obejmuje swoim zasięgiem autorów realizujących się poprzez słowo poetyckie, zamieszkałych na terenie powiatu gdańskiego. Obejmuje swoim zasięgiem lata sześćdziesiąte XX wieku do dnia dzisiejszego, tj. 54 lata. Ponad pół wieku. Nie jest to bynajmniej li tylko dokumentacja tego okresu. Zawiera ona w sobie również inne formy wypowiedzi – malarstwo, rzeźbę, grafikę, fotografię artystów zarówno profesjonalnych jak i amatorów, lokalnych twórców. To właśnie oni, często niedostrzegani, niedoceniani przez lokalne środowisko, tworzą naszą tożsamość i dziedzictwo. Ciągłość historyczną. Kształtują nasze związki z tą ziemią.

Pora przedstawić z imienia i nazwiska autorów księgi, reprezentowanych blokami od trzech do dziewięciu wierszy. Są to (wedle kolejności publikacji): Zygmunt Bukowski, Roman Ciesielski, Jerzy Fryckowski, Andrzej Sikorski, Hanna Glok-Lejk, Ilona Roszak, Zofia Sokół, Aleksandra Borzęcka, Agnieszka Ciesielska, Halina Goral-Rybkowska, Anna Górecka, Tomasz Karmazyn, Marcin Wołowiec, Dorota Kuropatwa, Adriana Głuchowska, Bogumił Gierszewski, Dagmara Weyna, Magdalena Zaremba, Małgorzata Mikos, Aleksander Klimiuk, Elżbieta Maria Laskowska, Małgorzata Malinowska, Tadeusz Jałoszyński, Janina Laskowska-Mróz, Barbara Pestka.

Jak z tego widać, znakomita większość publikujących w almanachu twórców szerzej znanych nie jest. I nie może, choćby z racji tworzenia poezji posiadającej raczej słabą siłę rażenia. Co nie zmienia faktu, iż stanowią znaczący element lokalnej kultury.

Podobnie rzecz przedstawia się z twórcami prac plastycznych, które w almanachu nie stanowią jedynie roli przerywnika czy ozdobnika. Przeciwnie, są integralną częścią tak pomyślanej prezentacji. A w kilku przypadkach będą to dzieła autorów opublikowanych wierszy. Przedstawmy ich wedle spisu ilustracji: Zygmunt Bukowski, Grzegorz Cwaliński, Aleksander Dardzyński, Henryka Lisiecka, Roman Ciesielski, Iwona Deptuch-Dymowska, Daniel Kufel, Jolanta Szymerska, Ewa Kruglik, Wiesław Grzech, Agnieszka Ciesielska, Bogdan Groth, Aleksander Tomczak, Wojciech Jung, Jerzy Eugeniusz Sobczyk, Teresa Piotrowska, Dagmara Weyna, Gina Wiszniewska, Zenon Kosater, Kazimierz Czeczotko, Jacek Świs, Wojciech Górecki, Ewa i Zbigniew Boduchowie, Jerzy Ossorya-Cierpicki, Danuta Kraszewska, Magdalena Zaremba, Anna i Ryszard Prillowie, Barbara Jankowska, Paweł Kitowski.

Niewątpliwie publikacja, obok wartości twórczych, posiada także walory dokumentacyjne mikrośrodowiska. Rzecz, która winna zakotwiczyć w bibliotekach i szkołach – choćby dla ilustracji udanego sięgania po owoce kulturowych pragnień.

„Niebieskie neony. Antologia poezji twórców powiatu gdańskiego”, Wydawnictwo OSKAR, Gdańsk 2014, str. 252

Szymon Prowacki