"Neony - Tożsamość" - 5 numerów

Published: Thursday, 01 December 2016 Print Email

„Neony – Tożsamość” nr 1 (1) 2016

Nadesłano do naszej redakcji pierwszy numer nowego pisma „Neony – Tożsamość” z prośbą o przedstawienie na portalu. Cóż, nie trzeba o to prosić. Takie rzeczy robimy niejako z automatu, uważając za nasz obowiązek. I z dodatkową satysfakcją, że teraz dotyczy to periodyku pomorskiego, których za wiele na linii Bałtyku nie ma.

„Neony – Tożsamość” (obejmujący styczeń, luty i marzec, a liczący 58 stron formatu A4) to z założenia kwartalnik artystyczno-historyczny. Wydany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin. Jego redaktorem naczelnym jest poeta Roman Ciesielski. A redaguje pismo zespół w składzie: Halina Goral-Rybkowska, Anna Górecka, Magdalena Kuśmirek i Dariusz Dolatowski.

Nim przybliżymy zawartość świeżego kwartalnika, obszerniejszy cytat z wstępu redaktora naczelnego – co powinno przybliżyć ideę zamierzenia.

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer Kwartalnika Artystyczno-Historcznego „Neony – Tożsamość” obejmujący autorów realizujących się przez słowo poetyckie, malarstwo, rzeźbę, grafikę, fotografię i inne dziedziny literatury i sztuki – zamieszkałych w przeszłości i obecnie na terenie powiatu gdańskiego. Od lat sześćdziesiątych XX wieku do dnia dzisiejszego. Ponad pół wieku – artystów zarówno profesjonalnych, jak i amatorów, lokalnych twórców. To właśnie oni, często niedostrzegani, niedoceniani przez lokalne środowisko, tworzą naszą tożsamość i dziedzictwo. Ciągłość historyczną. Kształtują nasze związki z tą ziemią. Zbiorową pamięć. (…)

Zamieszczamy twórczość artystów już uznanych, w dorobku których znajduje się wiele pozycji książkowych, mających za sobą druk w prasie, jak i tych, którzy znaleźli się w antologii „Niebieskie neony”(omówienie dostępne w „porcie literackim” portalu LM – przyp. red.) i tych przed debiutem. (…)

Silną stroną kwartalnika będzie część historyczna, dotycząca terenu powiatu gdańskiego. W ostatnich latach ujawniła się i ukształtowała cała grupa historyków i miłośników historii w poszczególnych miejscowościach naszego regionu. Odkrywających nieznane dotąd fakty, ciekawostki, opisy zdarzeń historycznych. W ciągu kilkunastu lat zostało wydanych kilkadziesiąt pozycji książkowych dotyczących historii naszych „małych ojczyzn”. Monografie, kroniki, albumy, przewodniki, historie miejscowości od czasu ich owstania do roku 1939 i do czasów nam współczesnych. Przy tej okazji pokażemy również zabytki architektury, postacie historyczne i mieszkańców. Jednym słowem szeroko rozumianą historię naszej ziemi. Będziemy zamieszczać materiały archiwalne, pocztówki, zdjęcia, ryciny, rysunki. (...)

To wszystko znajdziecie w naszym kwartalniku. Szczególnie godne uwagi są osiągnięcia wydawnictw AGNI i OSKAR oraz ostatnio JASNE w wydawaniu książek o naszym regionie. Spory udział w tej dziedzinie mają także wydawnictwa lokalnych stowarzyszeń, poszczególnych gmin i sołectw.

A wewnątrz numeru między innymi:

barwne reprodukcje malarskie oraz rzeźb: Wojciech Górecki, Aleksander Dardzyński, Jolanta Szymerska, Agnieszka Michalczyk, Wiesław Grzech, Gagik Parsamjan, Paweł Kitowski, Zygmunt Bukowski, Zenon Kosater, Anna Flis, Urszula Cwalińska;

grafika: Danuta Kraszewska, Daniel Kufel, Agnieszka Ciesielska, Teresa Piotrowska;

fotografia: Wojciech Jung;

poezja: Andrzej Sikorski, Hanna Glok-Lejk, Zofia Sokół, Aleksandra Borzęcka,  Barbara Pestka, Halina Gorol-Rybkowska, Ilona Roszak, Zygmunt Bukowski, Anna Górecka, Elżbieta Kruglik, Jerzy Fryckowski, Magdalena Kuśmirek;

proza: Magdalena Bielicka;

artykuły, recenzje: Kazimierz Babiński „Czekając na Marsjan”, Halina Gorol-Rybkowska „rośnie we mnie, o nowych wierszach Romana Ciesielskiego(nasza recenzja autorstwa Jolanty Szwarc, dostępna na portalu LM – przyp. red.)Marek Kozłow i Bartosz Gondek „”Ilze Scheutzow – Pierwsza Dama życia kulturalnego przedwojennego Pruszcza”, Dariusz Dolatowski „Z dziejów zboru Braci Czeskich i wspólnoty luterańsko-reformowanej w Mokrym Dworze na Żuławach Gdańskich”.

Życzymy powodzenia, jednocześnie wyrażając nadzieję, iż kwartalnik nie okaże się kolejną efemerydą, która po kilku numerach znika bez śladu z mapy pism krajowych.

Zainteresowanym podajemy bliższe namiary. Adres redakcji: ul. Obrońców Wybrzeża 2B; 83-000 Pruszcz Gdański; tel. 607 977 437; redakcjaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

(marzec 2016)

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

„Neony – Tożsamość”: numer wiosenny 2016

Ukazał się drugi numer kwartalnika artystyczno-historycznego „Neony-Tożsamość”, obejmujący kwiecień, maj i czerwiec. Podobnie jak poprzednio liczący 58 stron. Bogato ilustrowany, na kredowym papierze, z reprodukcją grafiki komputerowej „Hotel >Prausterhof<” na okładce. Przypomnijmy: pismo wydaje Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin. Pod przewodnictwem redaktora i poety Romana Ciesielskiego. A co w bieżacym numerze? Między innymi: malarstwo, grafika, rysunek, ceramika, haft, rzeźba (barwne reprodukcje): Daniel Kufel, Dorota Ignatowicz-Wiśniewska, Wojciech Górecki, Czernomord, Agnieszka Ciesielska, Ewa Kruglik, Beata Chojnacka, Teresa Piotrowska, Gina Wiszniewska, Weronika Mackiewicz, Julianna Sobieszczyk, Jola Wolska, Urszula Cwalińska, Włodzimierz Rybacki, Danuta Kraszewska, Teresa Wołkow, Zenon Kosater, Zbigniew Boduch;

fotografia: Tomasz DunajskiBogdan Groth „Radunia”; Piotr Idem: „Tak się żyje w Sobowidzu”;

poezja: Hanna Glok-Lejk, Roman Brodowski, ks. Krzysztof Zdrojewski, Anna Górecka, Tadeusz Jałoszyński, Jan Jackowicz-Korczyński, Aleksandra Borzęcka, Andrzej Sikorski, Halina Goral-Rybkowska; Janina Laskowska-Mróz, Magdalena Kuśmierek, Roman Ciesielski, Kazimierz Wierzyński, Ilona Roszak, Małgorzata Mikos, Elżbieta Maria Laskowska, Jerzy Fryckowski;

proza: Piotr Kotlarz „Wizyta”;

kino: Kazimierz Babiński „Polacy u Chaplina”;

recenzja: Halina Goral-Rybkowska „SZEPTY – o nowych wierszach Aleksandry Borzęckiej”;

historia: Jacek Ciarkowski „Z klekcji przedwojennych pocztówek”; Daniel Kufel „Szlak Domów Podcieniowych”; Andrzej Januszajtis „Król żuławskich domów podcieniowych”; Marek Kozłow „Kronika Pruszczańskiego Lazaretu bezcennym dokumentem epoki”; E.G. Hirschfeld „Pruszcz. Lazaret Pruszczański” (tłum. M. Kozłow); Mariusz Czerwiński „Swastyka albo Krzyż Chrystusa? Kazanie przedwyborcze ks. Dziekana J.P. Aeltermanna”.

(czerwiec 2016)

----------------------------------------------------------------------------

 

 

„Neony – Tożsamość” numer 3

Jest trzeci numer kwartalnika artystyczno-historycznego „Neony-Tożsamość”, obejmujący lipiec, sierpień i wrzesień. Ponieważ pismo jest nowe, o dystrybucji lokalnej, warto przypomnieć kto je wydaje: Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin. A jak informuje we wstępie redaktor naczelny Roman Ciesielski, od lipca dostępne również w wersji elektronicznej:http//www.neony.pruszcz.com/. Liczący kilkadziesiąt stron kolorowy periodyk, formatu A4, opatrzony został na okładce reprodukcją obrazu olejnego Katarzyny Falkowskiej pt. „Miasto”. A co znajdziemy wewnątrz numeru? Między innymi:

malarstwo, rzeźba, grafika, fotografia, haft, tkanina (barwne reprodukcje): Andrzej Tuźnik, Wiesław Grzech, Tomasz Dunajski, Bogdan Groth, Edyta Skrzypek, Daniel Kufel, Danuta Kraszewska, Dorota Ignatowicz-Wiśniewska, Maria Wojnicka, Andrzej Maciejewski, Teresa Piotrowska, Cezary Paszkowski, Agnieszka Czernomord, Agnieszka Michalska, Gagik Parsamjan, Ewa i Zbigniew Boduchowie, Aleksander Tomczak, Zenon Kosater, Anna i Ryszard Prillowie, Anna Flis, Krystyna Bichowska, Grażyna Weyna, Henryka Lisiecka, Daria Selke-Bonna;

poezja: Zygmunt Bukowski, Tadeusz Karmazyn, Jerzy Fryckowski, Andrzej Sikorski, Halina Goral-Rybkowska, Zofia Sokół, Hanna Glok-Lejk, Ilona Roszak, Krzysztof Zdrojewski, Roman Ciesielski, Anna Górecka, Ryszard Borzęcki, Roman Brodowski, Magdalena Kuśmirek, Magdalena Mikos, Aleksandra Borzęcka, Elżbieta Kruglik;

proza: Bożena Grzenia „Las pełen niespodzianek”;

esej: Marcin Kamola „Trzy razy... Pruszcz w Blaszanym bębenku Güntera Grassa”;

kino: Kazimierz Babiński „Mnemosyne”;

historia: Krzysztof Grynder „Z kolekcji przedwojennych pocztówek”, Tomasz Jagielski „Leszkowy. Wieś żuławska w okresie Wolnego Miasta Gdańska w latach 1920-1939”, Dariusz Dolatowski „Prowokacje niemieckie na pograniczu Polski z Wolnym Miastem Gdańskim latem 1939 roku”, Marek Kozłow „Kronika Pruszczańskiego Lazaretu bezcennym dokumentem epoki”, E.G. Hirschfeld „Pruszcz. Lazaret Pruszczański. Cz.2” (tłum. M. Kozłow), BBI „10. rocznica śmierci prof. Zdzisława Pidka”, Mariusz Czerwiński „Projekty obiektów na szlaku ks. Jana Pawła Aeltermanna”.

(wrzesień 2016)

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

„Neony – Tożsamość” numer 4

I proszę, rok mija od powstania kwartalnika artystyczno-historycznego „Neony-Tożsamość”, a doczekaliśmy się czwartego numeru. Jak dotąd ukazuje się w zapowiadanym rytmie. Brawo Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin. Brawo Roman Ciesielski – animator i redaktor naczelny pisma. Bieżące wydanie, obejmujące październik, listopad i grudzień 2016 r., sygnowane jest na okładce barwną grafiką „Madonna” Danuty Kraszewskiej. A co znaleźć możemy między okładkami kwartalnika? Między innymi:

malarstwo,, akwarela, rzeźba, grafika (w tym komputerowa), fotografia, collage, tkanina, rękodzieło (kolorowe reprodukcje): Aleksander Tomczak, Elma Grzech, Iwona Deptuch-Dymowska, Danuta Kraszewska, Gagik Parsamjan (obszerniejsza prezentacja), Andrzej Dąbek, Wojciech Jung, Urszula Cwalińska, Daniel Kufel, Dorota Ignatowicz-Wiśniewska, Andrzej Tuźnik, Barbara Chudyba, Katarzyna Falkowska, Agnieszka Michalczyk, Wojciech Górecki, Bogdan Groth („W poszukiwaniu nieodgadnionego” - szersza prezentacja fotografii), Anna Marjak, Mieczysław Czychowski, Jerzy Sobczyk, Henryka Lisiecka, Barbara Jankowska, Edyta Skrzypek, Agnieszka Ciesielska, Zenon Kosater, Ewa i Zbigniew Boduchowie, Anna Flis, Anna i Ryszard Prillowie, Zygmunt Bukowski, Grażyna Weyna, Agnieszka Kardasińska, Robert Boetcher, Maria Wojnicka, Josef Thorak, Maria Wojnicka, Teresa Piotrowska, Cezary Paszkowski, Maria Halina Cenkiel, Ewa Kruglik, Alicja Kazanowska, Jolanta Szymerska;

poezja: kilkuwierszowy blok Jerzego FryckowskiegoAndrzej Sikorski, Hanna Glok-Lejk, Roman Ciesielski, Tadeusz Karmazyn, Tadeusz Jałoszyński, Ryszard Borzęcki, Ilona Roszak, Anna Górecka, Elżbieta Maria Laskowska, Aleksandra Borzęcka, Jan Jackowicz-Korczyński, Janina Laskowska-Mróz, Roman Brodowski, Małgorzata Mikos, Magdalena Kuśmirek;

proza: Waldemar Nocny „Wypadek”;

kino: Kazimierz Babiński „Tytularstwo (pół żartem, pół serio)”;

recenzja: Halina Goral-RybkowskaZanim... O wierszach Zofii Sokół”;

historia: Krzysztof Grynder „Z kolekcji przedwojennych pocztówek”, Dariusz Dolatowski „Nieznana parafialna prasa ewangelicka z obszaru powiatu gdańskiego (1920-1939)”, Bartosz GondekMarek Kozłow „Niezwykłe miejsce w lasach Zaskoczyna”, Tomasz Jagielski Anna Burdówna. Życiorys niezwykły, zwykłej nauczycielki”, Roman Ciesielski „Kalendarium spotkań, imprez poetyckich i literackich w latach 1960-2016 na terenie powiatu gdańskiego. cz.1”.

(grudzień 2016)

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

„Neony – Tożsamość” numer 1 - 2017

Kwartalnik artystyczno-historyczny „Neony – Tożsamość” wszedł w drugi rok swego istnienia pierwszym tegorocznym numerem. Jako, że pismo młode, dopiero szukające miejsca w świadomości czytelników, przypomnijmy konfraternię wydawniczą. Periodyk publikuje Stowarzyszenie Przyjaciół Pruszcza Gdańskiego i Okolicznych Gmin. A redaktorem naczelnym jest Roman Ciesielski. Bieżący numer, liczący 60 stron (formatu A4), obejmujący styczeń, luty i marzec, zdobi na okładce kolorowa reprodukcja obrazu (olej na płótnie) Andrzeja Tuźnika „Dobrze, że jesteś”. A co między okładkami? Zdecydowanie dominuje sztuka plastyczna.

Malarstwo, akwarela, rzeźba, fotografia, ilustracja,grafika (barwne reprodukcje): Ewa i Zbigniew Boduchowie, Mieczysław Czychowski, Daniel Kufel, Iwona Deptuch-Dymowska (malarstwo - szersza prezentacja), Tomasz Dunajski, Bogdan Groth, Bartosz Bielicki, Danuta Kraszewska, WojciechGórecki, Henryka Lisiecka, Ewa Kruglik, Genowefa Latocha, Maja Chrostowska-Gucwa, Maria Cenkiel, Alicja Kazanowska, Aleksander Domański (fotografia - szersza prezentacja), Beata Chojnacka, Agnieszka Michalczyk, Barbara Jankowska, Gagik Parsamjan, Wiesław Grzech, Urszula Cwalińska, Jerzy Sobczyk, Gina Wiszniewska, Adam Stachowicz (kowalstwo artystyczne – szersza prezentacja), Cezary Paszkowski, Robert Boetcher, Maria Wojnicka (grafika - szersza prezentacja), Zenon Kosater, Anna Flis, Anna i Ryszard Prillowie, Aleksander Tomczak, Dorota Ignatowicz, Agnieszka Ciesielska, Julia Mazur, Elżbieta Gut-Szymecka, Barbara Chudyba, Edyta Skrzypek, Regina Kłosińska, Teresa Piotrowska, Elma Grzech.

Poezja: Tadeusz Karmazyn (obszerniejsza prezentacja), Jerzy Fryckowski, Hanna Glok-Lejk, Andrzej Sikorski, Magdalena Kuśmirek, Zygmunt Bukowski, Roman Ciesielski, Anna Górecka, Aleksandra Górecka, Elżbieta Maria Laskowska, Małgorzata Mikos, Elżbieta Kruglik, Zofia Sokół, Ilona Roszak, Tadeusz Jałoszyński, Janina Laskowska Mróz.

Proza: Magda Bielicka „To tylko wakacje” (fragment powieści).

Recenzja: Halina Goral-Rybkowska Niebieska. O wierszach Jerzego Fryckowskiego”.

Kino: Kazimierz Babiński „Kłopoty z filmem historycznym”.

Historia: Krzysztof Grynder „Z kolekcji starych pocztówek”; Dariusz Dolatowski „Pierwsza wojna polsko-szwedzka (1626-1269) w Mierzeszynie i Różanych w świetle nieznanych dokumentów archiwalnych. Wspomnienie w 390. rocznicę jej wybuchu”; Tomasz Jagielski „Dom podcieniowy w Koszwałach na gdańskim banknocie” i „Brunon Gregorkiewicz. Życie i działalność polskiego działacza w Wolnym Mieście Gdańsku”; Bartosz Gondek „Amerykański myśliwiec w Roszkowie (po 71 latach na polu pod Roszkowem pasjonaci historii odnaleźli pozostałości samolotu 'Bell P 39 Airacobra', który rozbił się na nim w marciu 1945 roku)”; Roman Ciesielski „Kalendarium spotkań, imprez poetyckich i literackich w latach 1960-2016 na terenie powiatu gdańskiego. Część 2”.

(marzec 2017)