Z DNIA NA DZIEŃ, Z TYGODNIA NA TYDZIEŃ

Matka w aureoli słońca

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: wtorek, 04, czerwiec 2019

Jerzy Żelazny

Moja matka nie lubiła podróży. Wyjazd do krewnych w odległym o kilkadziesiąt kilometrów mieście był nie lada wyczynem. Budził niepokój, stres - mówiąc dzisiejszym językiem. Nie czuła się dobrze w obcym domu nawet przez jeden dzień. Najlepiej siedzieć na własnych śmieciach - lubiła powtarzać znane porzekadło. Nie była więc entuzjastką moich wyjazdów, nawet tych szkolnych wycieczek. Gdy się wybierałem do miejsc godnych zwiedzenia, mówiła: zdążysz jeszcze w życiu wiele zobaczyć! I odwodziła mnie od wyjazdu do Borów Tucholskich, by obejrzeć słynne cisy albo rogalińskie dęby, albo rynek w Kazimierzu Dolnym. Nie miała racji - podróże młodości i te późniejsze to odmienne wrażeni, mają inny smak.

Moja matka dwukrotnie w życiu zmieniała miejsce zamieszkania - pierwszy raz, gdy z domu rodzinnego przeniosła się do własnego, zbudowanego przez mego ojca, ale w tej samej miejscowości, więc przenosiny były raczej symboliczne; drugi raz, gdy rodzice przenieśli się do nowo zbudowanego domu w mieście, gdyż zamieszkiwanie w starym domu wiejskim dla niemłodych już ludzi było trudne, uciążliwe, samotne. Przenieśli się więc śladem swych dzieci do miasta. Były to zresztą czasy wielkiego exodusu ludzi ze wsi do miast.

Czytaj więcej: Matka w aureoli słońca

50. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: poniedziałek, 03, czerwiec 2019

Organizatorem konkursu jest Świdwiński Ośrodek Kultury. Współorganizatorami są Urząd Miasta Świdwin, Starostwo Powiatowe w Świdwinie, Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Śpiewaka w Świdwinie oraz Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie.
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres Świdwińskiego Ośrodka Kultury pięć wierszy lub jeden poemat. Tematyka utworów może być dowolna.
Teksty nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach literackich.

Wiersze oceni jury w składzie: Kazimierz Nowosielski, Piotr Müldner-Nieckowski i Adam Ziemianin.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą (szczegóły w regulaminie).

Nagrody:
• nagroda główna: 2.000 zł oraz druk tomiku poetyckiego

Czytaj więcej: 50. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

„Przepompownia” Bartłomieja Siwca

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: sobota, 01, czerwiec 2019

Leszek Żuliński

NIELIRYCZNA LIRYKA

Oto fragment notki o Autorze: Bartłomiej Siwiec, ur. w 1975 r. w Bydgoszczy, prozaik, poeta, krytyk literacki. Ukończył politologię ze specjalizacją dziennikarską na WSP w Bydgoszczy i studia podyplomowe z zakresu archiwistyki na UKM w Toruniu… Ma w swoim dorobku powieści, opowiadania, wiersze, recenzje… Jednym słowem: „pisarz zaawansowany”.
Ja po raz pierwszy spotykam się z jego pisaniem. Ten tomik (pt. Przepompownia) jest „inny od innych”. Kategoria liryki go nie dotyczy. A jednak są to wiersze (notabene wszystkie bez tytułu, oznaczone gwiazdką), w których dostrzeżecie sporo czułych przesłań i ważnych puent.
Oto wiersz (być może tytułowy): zadaniem przepompowni / jest łączenie ścieków / poprzez kolektor / w stronę / pulsującego brudu / tamten wypadek podzielił / i zanieczyścił atmosferę / jednym zabrał wszystko / innym jedynie życie.
No jak? Lirycznie się poczuliście? Ale ja nie żartuję. Lirykę smakujemy od wieków, ale od sporego czasu nowa „prozodia liryki” zdobywa sobie zwolenników. W tym także mnie. Okazało się, że „wiersz nieliryczny” też jest wierszem. A niby czemu nie? Zauważcie zresztą, że w tym wierszu, wyżej zacytowanym, jest wspaniała puenta, która zmienia aurę poprzednich wersów. Mnie ten wiersz jednak poruszył.

Czytaj więcej: „Przepompownia” Bartłomieja Siwca

Finaliści Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: piątek, 31, maj 2019

Jury VIII edycji Nagrody im. K. I. Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom poetycki roku, w składzie: prof. Jarosław Ławski (przewodniczący), Janusz Drzewucki, dr Antoni Libera, dr Bronisław Maj, Marek Zagańczyk, spośród dwudziestu nominowanych wcześniej do nagrody książek, wyłoniło finałową piątkę (kolejność alfabetyczna):

- Szymon Babuchowski, Jak daleko, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2018
- Urszula Honek, Pod wezwaniem, WBPiCAK, Poznań 2018
- Bogusław Kierc, Notesprospera , Wydawnictwo Forma, Szczecin-Bezrzecze 2018
- Jarosław Mikołajewski, Basso continuo, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2018
- Jan Polkowski, Pochód duchów, Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, Sopot 2018

Decyzją jury laureatką ORFEUSZA MAZURSKIEGO (przyznawanego autorowi z Warmii, Mazur lub Podlasia) została Marzanna Bogumiła Kielar za tomik Nawigacje, Wydawnictwo Znak, Kraków 2018.

Czytaj więcej: Finaliści Nagrody im. K.I. Gałczyńskiego ORFEUSZ

Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego JESIENNE KONFRONTACJE

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: czwartek, 30, maj 2019

Organizatorem konkursu jest Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie.
W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy.

Celem konkursu jest uzyskanie prac malarskich ukazujących aktualne tendencje w sztuce. Poszukiwanie nowych indywidualności twórczych i przedstawienie ich dzieł. Przedmiotem konkursu będą prace wykonane w tradycyjnych technikach malarskich powstałe w trzech ostatnich latach, które dotychczas nie były nagradzane w żadnych innych konkursach oraz nie były eksponowane na terenie Rzeszowa.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 3 prace malarskie. Zgłoszenia są przyjmowane w postaci elektronicznej. Oryginały prac dopuszczonych do wystawy autorzy dostarczą do 20 września 2019 (szczegóły w regulaminie).

Czytaj więcej: Triennale Polskiego Malarstwa Współczesnego JESIENNE KONFRONTACJE