„Protokół Kulturalny” nr 67 – 2018

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: niedziela, 13, styczeń 2019 Drukuj E-mail

Z początkiem roku dotarł do naszej redakcji ostatni numer roku ubiegłego kwartalnika „Protokół Kulturalny”. Rzecz publikowana jest od dwudziestu lat przez poznański Klub Literacki „Dąbrówka”. Całość redaguje Jerzy Grupiński przy współpracy Jolanty oraz Stanisława Szwarców. Bieżące wydanie otwiera Barbara Kęcińska-Lempka „Zapiskami książkowego mola” – artykułem „Marks w >Pudelku<”. Między teksty numeru wpleciono fotografie Mikołaja Konkiewicza. O swojej twórczości autor wspomina krótko w artykule „Artist Statement”.
Co jeszcze w głębi PK nr 67?

Jak zwykle sporo poezji. Swoje wiersze publikują: Weronika Materkowska, Edyta Wilczewska, Stefan Pastuszewski, Zbigniew Gordziej, Andrzej Dębkowski, Stanisław Szwarc, Andrzej Szmal, Maciej Bobula, Anna Andrych, Aleksander Talarkiewicz, Bogna Hołyńska, Stanisław Romianiuk, Liliana Bening, Zygmunt Dekiert, Stanisław Neumert, Krystyna Wojciech-Ratajczak, Grżyna Kielińska, Józef Zdunek, Danuta Ewa Dachtera, Rozalia Aleksandrowa, Artur Dudziński, Edyta Kulczak, Brygida Mielcarek, Jerzy Ł. Kaczmarek, Mikołaj Konkiewicz.

Proza: Wojciech Garczarek „Bangladesz”, Stanisław Chutkowski „Zafrasowałeś się”, Teresa Tomsia „Przygodna rozmowa” (proza dokumentalizowana).

Artykuły / eseje: Andrzej Katzenmark „Tożsamość z Sevres” (fragment większej całości pt. Szkice o cichym sterniku. Pod żaglami siebie samego), Stanisław Chutkowski „O dźganiu książki Andrzeja Górnego Idź, tam gdzie jesteś”; Jacek Juszczyk „Pani Danuto;” (list do Danuty Ewy Dachtery – poetki – z okazji Jej wieczoru autorskiego); Sławomir Krzyśka „Poezja kwantowa” (o twórczości Rozalii Aleksandrowej); Jerzy Grupiński „Desant z Junikowa na XII Młode Pióra w >Dąbrówce<”; Anna Landzwójczak „Było polonistów wielu…”.

Numer domyka garść aforyzmów („Ułamki”) Katarzyny Michalewskiej.

PK dostępny jest na Facebooku (także numery archiwalne) oraz na stronie www.poecipolscy.pl

 

Informacje o zawartości wcześniejszych numerów PK dostępne u nas w dziale „przybliżenia periodyków”