Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki

Kategoria: z dnia na dzień Opublikowano: środa, 09, styczeń 2019

Organizatorami konkursu są Dom Kultury w Orzyszu i Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu.

Konkurs ma charakter otwarty. Na konkurs należy przesłać zestaw trzech wierszy. Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani oceniane w innych konkursach.

Wiersze oceni jury w składzie: prof. Dariusz Kulesza – przewodniczący, Teresa Tomsia, Marek Zagańczyk.

Prace wydrukowane w czterech egzemplarzach należy przesyłać pocztą na adres Domu Kultury w Orzyszu (szczegóły w regulaminie).

Nagrody:
• I miejsce – 2.000 zł
• II miejsce – 1.000 zł
• III miejsce – 500 zł

Wybór nagrodzonych wierszy zostanie opublikowany w „Toposie” i „Gazecie Olsztyńskiej”.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 1.06.2019 r.

Strona konkursu: www.facebook.com/muzeumkajki/photos/pcb.1993545127389145/1993543134056011/?type=3&theater