„Lęk, strach, obrzydzenie. Horror w literaturze nowoczesnej”

Category: z dnia na dzień Created: Thursday, 04 April 2013 Published: Thursday, 04 April 2013 Print Email

Staromiejski Dom Kultury w Warszawie zaprasza na drugie otwarte seminarium literaturoznawcze z cyklu „Lęk, strach, obrzydzenie. Horror w literaturze nowoczesnej” prowadzone przez prof. Przemysława Czaplińskiego (Zakład Antropologii Literatury, UAM). Bohaterami najbliższego spotkania będą Samuel Beckett i Stanisław Czycz. Wykaz lektur oraz wybrane teksty udostępniamy na potrzeby seminarium na stronie http://www.manifestacjepoetyckie.sdk.pl/

4.04.2013 r. (czwartek), godz. 17.00
Staromiejski Dom Kultury
Piwnica Largactil
Rynek Starego Miasta 2
00–272 Warszawa

Wstęp wolny.

Przemysław Czapliński – (1962) uznawany za jednego z najwybitniejszych i najbardziej aktywnych współczesnych krytyków literackich. Profesor literatury współczesnej, pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor lub współautor kilkunastu książek krytycznoliterackich, m.in.: Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976 – 1996 (Kraków 1997), Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji (wraz z Piotrem Śliwińskim, Kraków 1999), Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości (Kraków 2007), Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje (Warszawa 2009), Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu (Kraków 2011). Laureat wielu nagród, m.in. Fundacji im. Kościelskich, Nagrody im. Kazimierza Wyki. Członek jury m.in. Nagrody Literackiej „Nike” oraz Paszportów „Polityki”.